Tổng số: 2158
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
18/Cth 19/11/2018 V/v tổng hợp báo cáo sáng kiến để tham gia xét duyệt sáng kiến năm 2018
Lượt xem: 4
Tải về 2
thi đua 16/11/2018 Bảng chấm điểm thi đua các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện năm 2018
Lượt xem: 97
Tải về 62
430/UBND-NV 16/11/2018 v/v đánh giá, phân loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức năm 2018
Lượt xem: 86
Tải về 61
5514/QĐ-UBND 16/11/2018 V/v kiện toàn Ban chỉ đạo đầu tư vốn Ngân hàng NN&PTNT huyện
Lượt xem: 6
Tải về 1
5511/QD-UBND 15/11/2018 V/v thành lập Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2019
Lượt xem: 36
Tải về 8
61/HD-HĐTĐKT 14/11/2018 v/v Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018, phát động phong trào thi đua năm 2019
Lượt xem: 57
Tải về 53
62/KH-HĐNVQS 14/11/2018 Khám sức khỏe thực hiện NVQS 2019
Lượt xem: 49
Tải về 29
68/KH-UBND 14/11/2018 Tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2019
Lượt xem: 37
Tải về 20
02/BATGT 14/11/2018 v/v báo cáo kết quả thực hiện công tác đảm bảo trật tự ATGT năm 2018 trên địa bàn (gửi trước 20/11/2018)
Lượt xem: 36
Tải về 26
413/TB-UBND 13/11/2018 V/v công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Xuân Trường
Lượt xem: 35
Tải về 21
12345678910...