Tổng số: 2278
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
50/UBND-VHTT 15/02/2019 v/v tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội; quản lý di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn huyện
Lượt xem: 38
Tải về 11
06/CV-BCĐ 15/02/2019 v/v đăng ký xây dựng các danh hiệu văn hóa
Lượt xem: 45
Tải về 14
49/UBND-VP 15/02/2019 v/v đẩy mạnh công tác kiểm soát TTHC
Lượt xem: 26
Tải về 4
07/BTC 15/02/2019 v/v chuẩn bị các điều kiện phục vụ Lễ giao nhận quân năm 2019
Lượt xem: 29
Tải về 6
321/QĐ-UBND 13/02/2019 v/v bổ sung, thay thế thành viên BCĐ phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa huyện Xuân Trường
Lượt xem: 28
Tải về 5
47/UBND-NV 12/02/2019 Công văn số 47/UBND-NV ngày 12/02/2019 V/v thu nộp kê khai tài sản, thu nhập năm 2018
Lượt xem: 90
Tải về 36
03/CV-BCĐ 29/01/2019 V/v tiếp tục thu thập thông tin dân cư phục vụ xây dựng CSDLQG về dân cư
Lượt xem: 68
Tải về 21
04/Kh-UBND 29/01/2019 Tổ chức trồng cây Xuân Kỷ Hợi và trồng cây năm 2019
Lượt xem: 102
Tải về 54
06/KH-UBND 28/01/2019 V/v triển khai thực hiện Nghị định số 160/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống thiên tai
Lượt xem: 75
Tải về 28
296/QĐ-UBND 28/01/2019 V/v TL Ban Tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2019
Lượt xem: 125
Tải về 61
12345678910...