Thống kê truy cập
  • Đang online: 51
  • Hôm nay: 1668
  • Trong tuần: 16429
  • Tất cả: 1038364
Lượt xem: 281
Hội đồng nhân dân huyện Xuân Trường tổ chức thành công Kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày 28/6/2018, HĐND huyện Xuân Trường khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức trọng thể kỳ họp thứ 6. Dự và chỉ đạo kỳ họp, về phía tỉnh có đ/c Đoàn Văn Hùng – UVBTVTU, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; các đại biểu HĐND tỉnh trúng cử trên địa bàn huyện. Về phía huyện có đ/c Bùi Văn Hảo – Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đ/c Đặng Ngọc Cường – Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đ/c Ủy viên BTV Huyện ủy, các đ/c Phó Chủ tịch HĐND, UBND huyện, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện; lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể của huyện; các cơ quan của tỉnh đóng trên địa bàn huyện; Lãnh đạo Công ty TNHH MTV KTCTTL Xuân Thủy; Hiệu trưởng các trường THPT; đ/c Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch HĐND các xã, thị trấn và các đại biểu HĐND huyện khóa XX nhiệm kỳ 2016-2021.

Kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã xem xét các báo cáo: Báo cáo đánh giá tình hình kinh tế – xã hội 6 tháng đầu năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018; Báo cáo tổng quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2017; Báo cáo Kết quả hoạt động của HĐND huyện khóa XX  6 tháng đầu năm 2018, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm; Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 6 HĐND huyện; Báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; Thông báo kết quả công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; Báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 của các ngành: VKSND, TAND, Chi cục THADS, Thanh tra, Công an, Ban CHQS huyện. Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của Ban KT-XH và Ban Pháp chế HĐND huyện. Kỳ họp thứ 6 cũng đã xem xét các Tờ trình về: tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017; phương án phân bổ nguồn vốn đầu tư XDCB từ nguồn cấp quyền sử dụng đất năm 2017-2018; chương trình giám sát năm 2019 của HĐND huyện; Bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Đ/c Vũ Tuấn Dương – Phó Chủ tịch TT UBND huyện báo cáo kết quả tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018

Kỳ họp đã tiến hành miễn nhiệm Ủy viên UBND huyện và bầu bổ sung 01 Phó Chủ tịch HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Ngô Đức Hoàn – Trưởng phòng NN&PTNT huyện. Kết quả, ông Ngô Đức Hoàn được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND huyện, khóa XX, nhiệm kỳ 2016 – 2021.Đ/c Bùi Văn Hảo – Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện tặng hoa chúc mừng đ/c Ngô Đức Hoàn đã trúng cử chức danh Phó Chủ tịch HĐND huyện

Sau khi tham luận, thảo luận tại hội trường, các đại biểu HĐND huyện đã tiến hành chất vấn; các nội dung chất vấn đều được Thủ trưởng các lĩnh vực liên quan tiếp thu và giải trình đầy đủ. Tại kỳ họp, đ/c Đặng Ngọc Cường – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã phát biểu tiếp thu, làm rõ những ý kiến, kiến nghị của cử tri và đại biểu HĐND huyện.

Kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã thành công tốt đẹp, kỳ họp đã biểu quyết và thông qua 05 Nghị quyết: Nghị quyết phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017; Nghị quyết phê chuẩn phương án phân bổ nguồn vốn đầu tư XDCB từ nguồn cấp quyền sử dụng đất năm 2017-2018; Nghị quyết phê chuẩn đề nghị miễn nhiệm Ủy viên UBND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016 – 2021; Nghị quyết xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 và Nghị quyết phê chuẩn chương trình giám sát năm 2019 của HĐND huyện.Đ/c Đoàn Văn Hùng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại kỳ họpĐ/c Bùi Văn Hảo – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu bế mạc kỳ họp

Phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021, đ/c Bùi Văn Hảo – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã biểu dương những kết quả mà huyện nhà đã đạt được, đồng thời, để tổ chức thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo QPAN 6 tháng cuối năm 2018, ngoài các nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong các báo cáo, đ/c yêu cầu các cấp, các ngành, các đại biểu HĐND huyện tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết chuyên đề của BCH Đảng bộ huyện khóa XXIII, Nghị quyết các kỳ họp của HĐND huyện; khuyến khích thu hút đầu tư phát triển CN-TTCN; đẩy nhanh tiến độ GPMB, thi công các công trình, dự án; từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả, bền vững các tiêu chí NTM; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chất lượng khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Tăng cường công tác QLNN về lĩnh vực văn hoá; Tiếp tục thực hiện Kế hoạch CCHC năm 2018 và những năm tiếp theo. Làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo và tăng cường quản lý đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Thường xuyên giữ vững mối liên hệ với MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, tạo sức mạnh tổng hợp trong việc triển khai thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển  KT-XH đảm bảo QP-AN trên địa bàn huyện.

 T/h: Văn phòng HĐND - UBND huyện Xuân Trường