Ngành Tư pháp huyện tổ chức tổng kết công tác Tư pháp năm 2021, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022
Lượt xem: 94

    Chiều 12/01/2022, ngành Tư pháp huyện tổ chức tổng kết công tác Tư pháp năm 2021, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Dự hội nghị có đồng chí Ngô Đức Hoàn - Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy - Phó Chủ tịch HĐND huyện; Lãnh đạo, chuyên viên Phòng Tư pháp huyện; các đồng chí Phó chủ tịch UBND UBND các xã, thị trấn phụ trách công tác Tư pháp, công chức Tư pháp Hộ tịch các xã, thị trấn.

anh tin bai

    Năm 2021, ngành Tư pháp huyện đã chỉ đạo, điều hành thực hiện toàn diện các nhiệm vụ công tác chuyên môn và đạt được nhiều kết quả nổi bật như: đã tham mưu Ủy ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch về công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn huyện. Thẩm định 03 dự thảo quyết định là văn bản QPPL của UBND huyện ban hành; phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND huyện tự kiểm tra 11.184 văn bản do UBND huyện ban hành. Đôn đốc các xã, thị trấn tự kiểm tra, rà soát văn bản pháp luật do HĐND-UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện ban hành, không để xảy ra tình trạng ban hành văn bản trái pháp luật. Biên soạn và cung cấp 05 bộ tài liệu: Hỏi đáp một số quy định của pháp luật quản lý, sử dụng pháo; Tài liệu tuyên truyền pháp luật về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 phục vụ công tác tuyên truyền pháp luật trên địa bàn huyện; Tài liệu tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quan đến phòng, chống dịch covid-19; Tài liệu Hỏi đáp Nghị định số 133/2020/NĐ-CP ngày 09/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thi hành án hình sự; tài liệu tuyên truyền pháp luật lĩnh vực quốc phòng an ninh. Triển khai cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp” được đông đảo nhân dân quan tâm và tham gia. Duy trì chuyên mục “Pháp luật và đời sống” trên sóng phát thanh huyện và hệ thống Đài truyền thanh cơ sở. Phối hợp với Phòng Phổ biến giáo dục pháp luật - Sở Tư pháp tỉnh Nam Định cấp phát bản tin Tư pháp cho các xã, thị trấn …

anh tin bai

Đ/c Ngô Đức Hoàn - Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Phó Chủ tịch HĐND huyện

tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích


    Trong năm 2021, đã tổ chức 140 cuộc phổ biến giáo dục pháp luật trực tiếp cho 8.101 lượt người tham dự. Các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung phổ biến các văn bản về cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí; hỗ trợ khởi nghiệp; khiếu nại, tố cáo; bảo vệ môi trường; an toàn vệ sinh thực phẩm; phòng, chống cháy nổ; an toàn giao thông đường bộ và các bộ luật… Công tác hòa giải ở cơ sở được quan tâm chỉ đạo, các tổ hòa giải tại các xã, thị trấn đã tiếp nhận 78 vụ việc, hòa giải thành 54 vụ việc, hòa giải không thành 18 vụ việc, đang hòa giải 06 vụ việc, chủ yếu là các vụ việc mẫu thuẫn, tranh chấp nhỏ trong khu dân cư thuộc lĩnh vực đất đai, lĩnh vực hôn nhân, gia đình và các lĩnh vực khác.

    Ngoài ra Phòng Tư pháp đã làm tốt công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn huyện. Tham mưu Chủ tịch UBND huyện ban hành 67 quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tuyển quân, ban hành công văn triển khai việc cải thiện điểm số và duy trì thứ hạng chỉ số B1 năm 2021 trên địa bàn huyện. Thường xuyên hướng dẫn nghiệp vụ công tác đăng ký, quản lý hộ tịch đến cán bộ, công chức Tư pháp - Hộ tịch các xã, thị trấn theo quy định của Luật Hộ tịch. Kết quả đăng ký hộ tịch thuộc thẩm quyền cấp huyện: đã đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài cho 02 trường hợp, ghi chú ly hôn có yếu tố nước ngoài cho 01 trường hợp, đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho 02 trường hợp và cải chính, thay đổi hộ tịch cho 221 trường hợp đảm bảo về trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật. Các xã, thị trấn đã đăng ký khai sinh là 5.627 trường hợp; đăng ký kết hôn là 920 trường hợp; đăng ký khai tử là 1109 trường hợp; đăng ký nhận nuôi con nuôi: 04 trường hợp. Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân: 1526 trường hợp. Đăng ký nhận cha, mẹ, con: 01 trường hợp; đăng ký giám hộ: 02 trường hợp. Thay đổi, cải chính hộ tịch: 49 trường hợp. Kết quả chứng thực theo thẩm quyền: Tại UBND huyện thực hiện chứng thực 750 bản sao từ bản chính, 31 chữ ký người dịch trong bản dịch, 11 hợp đồng, giao dịch. UBND các xã, thị trấn đã thực hiện chứng thực 73.713 bản sao từ bản chính; 7.420 hợp đồng, giao dịch; 2.120 chữ ký trong các giấy tờ, văn bản, thu lệ phí nộp ngân sách nhà nước theo quy định.

anh tin bai

Đ/c Ngô Đức Hoàn - Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Phó Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị


    Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Ngô Đức Hoàn - Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy - Phó Chủ tịch HĐND huyện biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực cố gắng của toàn ngành trong thực hiện nhiệm vụ năm 2021.Về những nhiệm vụ trong năm 2022 đồng chí nhấn mạnh: Ngành Tư pháp tập trung ban hành Kế hoạch công tác Tư pháp năm 2022. Tham mưu công tác tự kiểm tra văn bản pháp luật do HĐND-UBND huyện và các xã, thị trấn ban hành. Hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác tư pháp, nghiệp vụ hòa giải cho đội ngũ công chức Tư pháp - Hộ tịch các xã, thị trấn, hòa giải viên tại các tổ hòa giải ở cơ sở trên địa bàn huyện. Tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền, PBGDPL, hòa giải ở cơ sở. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị thực hiện các Chương trình, đề án về PBGDPL. Triển khai tuyên truyền các bộ luật quan trọng gắn thường xuyên đến đời sống nhân dân và nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo ở địa phương như: Luật đất đai, Luật NVQS, xử phạt hành chính... Thực hiện tốt công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính, xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật, công tác bồi thường nhà nước... trên địa bàn huyện. Hướng dẫn tập huấn công tác xử lý vi phạm hành chính, đặc biệt trong các lĩnh vực quản lý đất đai, quản lý môi trường, nhiệm vụ tuyển quân và vi phạm công tác phòng chống dịch bệnh covid -19. Tham mưu, hướng dẫn đẩy mạnh thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp mức độ 3,4, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân trong việc đăng ký quản lý Hộ tịch - Hộ khẩu, công tác chứng thực, đảm bảo đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục, thời gian theo quy định của pháp luật. Đối với các xã, thị trấn đồng chí đề nghị các đồng chí lãnh đạo cần nâng cao ý thức trách nhiệm hơn nữa trong việc tự nghiên cứu các Bộ luật, các văn bản QPPL thuộc lĩnh vực phụ trách để nâng cao chất lượng thực thi công vụ. Tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan chức năng nắm chắc pháp luật để chỉ đạo làm theo đúng luật. Nâng cao trách nhiệm tự rà soát kiểm tra các VBPL do HĐND - UBND xã, thị trấn ban hành để kịp thời chấn chỉnh khắc phục những tồn tại hạn chế, nâng cao chất lượng ban hành văn bản. Đẩy mạnh CCHC xây dựng chính quyền điện tử nhằm tiến tới hiện đại hóa nền hành chính. Đổi mới nề lối, tác phong, đạo đức công vụ, tinh thần thái độ phục vụ nhân dân trong lĩnh vực tư pháp./.

 

Thực hiện: Phạm Mây - Trung tâm VHTT&TT huyện


Thống kê truy cập
  • Đang online: 41
  • Hôm nay: 580
  • Trong tuần: 16 372
  • Tất cả: 3395355