image banner
Loại văn bản
Tổng số: 66
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
467-BS/HU 12/12/2023 Sao lục Kế hoạch số 19-KH/TW thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TW của BCHTW Đảng khóa XIII
Lượt xem: 26
Tải về
353/UBND-KTHT 05/06/2023 v/v xử lý tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường để phơi thóc lúa, rơm rạ; đưa máy móc phục vụ nông nghiệp lưu thông trên đường giao thông
Lượt xem: 74
Tải về
1525/QĐ-UBND 17/04/2023 v/v thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, GPMB khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án Xây dựng khu đóng mới, sửa chữa tàu thuyền tại xã Xuân Tân, huyện Xuân Trường
Lượt xem: 96
Tải về
466/QĐ-UBND 16/03/2023 v/v kiện toàn Hội đồng cung cấp khu vực phòng thủ huyện Xuân Trường
Lượt xem: 72
Tải về
615/UBND-VP 26/10/2022 v/v xây dựng dự thảo báo cáo tổng kết năm 2022, nhiệm vụ năm 2023
Lượt xem: 142
Tải về
285-BS/HU 21/09/2022 Sao lục Chương trình hành động số 24-CTr/TU của Tỉnh ủy Nam Định về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của BCHTW Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới
Lượt xem: 152
Tải về
99/KH-HĐNVQS 05/09/2022 v/v phúc tra sơ tuyển nguồn công dân SSNN năm 2023
Lượt xem: 157
Tải về
198/TB-UBND 25/08/2022 về kết luận của đ/c Phó Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị ngày 24/8/2022
Lượt xem: 151
Tải về
95/BTC-VHTTTT 12/08/2022 v/v tiếp tục đăng ký nội dung tham gia Đại hội TDTT huyện Xuân Trường lần thứ IX năm 2022
Lượt xem: 159
Tải về
71/KH-UBND 15/07/2022 v/v thực hiện Phong trào thi đua "Vì người nghèo -Không để ai bị bỏ lại phía sau" giai đoạn 2021-2025, huyện Xuân Trường
Lượt xem: 161
Tải về
1234567

 

Bản quyền thuộc UBND huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định
Địa chỉ: Thị trấn Xuân Trường, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định
Điện thoại: (0228)3886890.
Email nhận thư từ tỉnh: ubndhuyenxuantruong-namdinh@chinhphu.vn
Email nhận thư trong huyện: vpxuantruong.xtg@namdinh.gov.vn

 

                     image banner