image banner
Loại văn bản
Tổng số: 63
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
466/QĐ-UBND 16/03/2023 v/v kiện toàn Hội đồng cung cấp khu vực phòng thủ huyện Xuân Trường
Lượt xem: 6
Tải về
615/UBND-VP 26/10/2022 v/v xây dựng dự thảo báo cáo tổng kết năm 2022, nhiệm vụ năm 2023
Lượt xem: 82
Tải về
285-BS/HU 21/09/2022 Sao lục Chương trình hành động số 24-CTr/TU của Tỉnh ủy Nam Định về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của BCHTW Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới
Lượt xem: 86
Tải về
99/KH-HĐNVQS 05/09/2022 v/v phúc tra sơ tuyển nguồn công dân SSNN năm 2023
Lượt xem: 101
Tải về
198/TB-UBND 25/08/2022 về kết luận của đ/c Phó Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị ngày 24/8/2022
Lượt xem: 101
Tải về
95/BTC-VHTTTT 12/08/2022 v/v tiếp tục đăng ký nội dung tham gia Đại hội TDTT huyện Xuân Trường lần thứ IX năm 2022
Lượt xem: 107
Tải về
71/KH-UBND 15/07/2022 v/v thực hiện Phong trào thi đua "Vì người nghèo -Không để ai bị bỏ lại phía sau" giai đoạn 2021-2025, huyện Xuân Trường
Lượt xem: 98
Tải về
50/KH-UBND 25/04/2022 v/v tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh -Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2022)
Lượt xem: 134
Tải về
1049/QĐ-UBND 08/04/2022 v.v kiện toàn Ban quản lý Quỹ Đền ơn đáp nghĩa huyện Xuân Trường
Lượt xem: 142
Tải về
34/KH-UBND 24/03/2022 v.v Thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới (giai đoạn 2021-2030)
Lượt xem: 132
Tải về
1234567