image banner
Loại văn bản
Tổng số: 31
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
171-TB/HU 17/03/2023 Thông báo của BTV Huyện ủy về chủ trương bố trí công tác đối với cán bộ thuộc diện BTV Huyện ủy quản lý sau khi bị kỷ luật
Lượt xem: 66
Tải về
175-TB/HU 22/02/2023 Thông báo về Chương trình giám sát của MTTQ và các đoàn thể CT-XH năm 2023 theo Quyết định số 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI)
Lượt xem: 54
Tải về
173-TB/HU 19/01/2023 Thông báo kết quả thực hiện chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới năm 2022
Lượt xem: 72
Tải về
172-TB/HU 19/01/2023 Thông báo v/v giao chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới năm 2023
Lượt xem: 85
Tải về
103-TB/HU 17/01/2022 Thông báo v/v giao chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới năm 2022
Lượt xem: 195
Tải về
102-TB/HU 17/01/2022 Thông báo kết quả thực hiện chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới năm 2021
Lượt xem: 155
Tải về
01-TB/BCĐ 31/08/2021 Thông báo của BCĐ sáp nhập thông báo phân công nhiệm vụ cho các thành viên của BCĐ sắp xếp, sáp nhập thôn (xóm), tổ dân phố giai đoạn 2021-2022
Lượt xem: 258
Tải về
02-TB/BBC 06/05/2021 V/v phân công nhiệm vụ thành viên Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khoá XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, đơn vị bầu cử số 13 huyện Xuân Trường
Lượt xem: 229
Tải về
29-TB/HU 25/01/2021 Thông báo V/v giao chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới năm 2021
Lượt xem: 315
Tải về
31-TB/HU 25/01/2021 Thông báo mẫu dấu Chi bộ và giới thiệu chức danh, chữ ký của Đ/c Bí thư Chi bộ Công ty Cổ phần Nước sạch Hoàng Gia 2, nhiệm kỳ 2020-2025
Lượt xem: 227
Tải về
1234