image banner
Loại văn bản
Tổng số: 27
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
103-TB/HU 17/01/2022 Thông báo v/v giao chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới năm 2022
Lượt xem: 143
Tải về
102-TB/HU 17/01/2022 Thông báo kết quả thực hiện chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới năm 2021
Lượt xem: 115
Tải về
01-TB/BCĐ 31/08/2021 Thông báo của BCĐ sáp nhập thông báo phân công nhiệm vụ cho các thành viên của BCĐ sắp xếp, sáp nhập thôn (xóm), tổ dân phố giai đoạn 2021-2022
Lượt xem: 218
Tải về
02-TB/BBC 06/05/2021 V/v phân công nhiệm vụ thành viên Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khoá XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, đơn vị bầu cử số 13 huyện Xuân Trường
Lượt xem: 187
Tải về
29-TB/HU 25/01/2021 Thông báo V/v giao chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới năm 2021
Lượt xem: 265
Tải về
31-TB/HU 25/01/2021 Thông báo mẫu dấu Chi bộ và giới thiệu chức danh, chữ ký của Đ/c Bí thư Chi bộ Công ty Cổ phần Nước sạch Hoàng Gia 2, nhiệm kỳ 2020-2025
Lượt xem: 178
Tải về
30-TB/HU 25/01/2021 Thông báo mẫu dấu Chi bộ và giới thiệu chức danh, chữ ký của Đ/c Bí thư Chi bộ BQLDA Đầu tư xây dựng huyện Xuân Trường nhiệm kỳ 2020-2025
Lượt xem: 206
Tải về
27-TB/HU 20/01/2021 Thông báo mẫu dấu Chi bộ và giới thiệu chức danh, chữ ký của Đ/c Bí thư Chi bộ Hạt quản lý đê huyện Xuân Trường, nhiệm kỳ 2020-2025
Lượt xem: 243
Tải về
21-TB/HU 30/11/2020 V/v chức danh và giới thiệu chữ ký đồng chí Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy Xuân Trường
Lượt xem: 319
Tải về
08-TB/HU 05/11/2020 Thông báo chức danh và giới thiệu chữ ký Đ/c Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Xuân Trường, nhiệm kỳ 2017-2020
Lượt xem: 369
Tải về
123