Tổng số: 52
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
139-QĐ/HU 17/01/2022 Quyết định của BTV Huyện ủy v/v xếp loại tổ chức cơ sở đảng năm 2021
Lượt xem: 41
Tải về
128-QĐ/HU 19/11/2021 Quyết định của BTV Huyện ủy v/v ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị
Lượt xem: 69
Tải về
53-QĐ/HU 08/09/2021 Quyết định v/v xếp loại tổ chức cơ sở đảng năm 2020
Lượt xem: 212
Tải về
109-QĐ/HU 01/09/2021 Quyết định của BTV Huyện ủy v/v thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh Nam Định về sắp xếp, sáp nhập thôn (xóm), tổ dân phố trên địa bàn huyện Xuân Trường, giai đoạn 2021-2022
Lượt xem: 181
Tải về
97-QĐ/HU 30/07/2021 Quyết định của BTV Huyện ủy v/v ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị
Lượt xem: 79
Tải về
89-QĐ/HU 21/05/2021 V/v thành lập Bộ phận giúp việc Ban Chỉ đạo hưởng ứng giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (giải Búa liềm vàng) lần thứ VI- năm 2021
Lượt xem: 78
Tải về
88-QĐ/HU 21/05/2021 V/v thành lập Ban chỉ đạo hưởng ứng giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VI- năm 2021
Lượt xem: 133
Tải về
47-QĐ/HU 22/02/2021 V/v ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở huyện Xuân Trường
Lượt xem: 190
Tải về
55-QĐ/HU 19/01/2021 V/v thành lập Ban Chỉ đạo cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp huyện Xuân Trường nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 274
Tải về
31-QĐ/HU 18/11/2020 V/v kiện toàn Ban Bảo vệ sức khỏe cán bộ huyện
Lượt xem: 262
Tải về
123456