image banner
Loại văn bản
Tổng số: 117
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
97-KH/HU 21/11/2023 Kế hoạch của BTV Huyện ủy về triển khai công tác kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2023
Lượt xem: 111
Tải về
93-KH/HU 20/09/2023 Kế hoạch của BTV Huyện ủy về tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các đoàn thể CT-XH và nhân dân trên địa bàn huyện năm 2023
Lượt xem: 91
Tải về
92-KH/HU 13/09/2023 Kế hoạch của BTV Huyện ủy về tổ chức các lớp bồi dưỡng, cấp nhật kiến thức đối với cán bộ diện BTV Huyện ủy quản lý và cán bộ dự nguồn quy hoạch các chức danh diện BTV Huyện ủy quản lý nhiệm kỳ 2025-2030 năm 2023
Lượt xem: 93
Tải về
91-KH/HU 06/09/2023 Kế hoạch của BTV Huyện ủy về thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm TTAT giao thông trong tình hình mới
Lượt xem: 50
Tải về
90-KH/HU 24/08/2023 Kế hoạch của BTV Huyện ủy về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý theo Quy định số 96-QĐ/TW của Bộ Chính trị
Lượt xem: 119
Tải về
89-KH/HU 21/08/2023 Kế hoạch của BTV Huyện ủy về thực hiện Kết luận số 57-KL/TW của Bộ Chính trị
Lượt xem: 102
Tải về
88-KH/HU 31/07/2023 Kế hoạch của BTV Huyện ủy về tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Nghị quyết số 17-NQ/TU của BTV Tỉnh ủy
Lượt xem: 353
Tải về
87-KH/HU 31/07/2023 Kế hoạch của BTV Huyện ủy về tuyên truyền, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến trên địa bàn huyện Xuân Trường, giai đoạn 2022-2025
Lượt xem: 74
Tải về
84-KH/HU 28/06/2023 Kế hoạch của BTV Huyện ủy về hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VIII, năm 2023
Lượt xem: 92
Tải về
83-KH/HU 26/06/2023 Kế hoạch của BTV Huyện ủy về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của BCHTW Đảng và 05 năm thực hiện Kết luận số 43-KL/TW của Ban Bí thư
Lượt xem: 83
Tải về
12345678910...

 

Bản quyền thuộc UBND huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định
Địa chỉ: Thị trấn Xuân Trường, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định
Điện thoại: (0228)3886890.
Email nhận thư từ tỉnh: ubndhuyenxuantruong-namdinh@chinhphu.vn
Email nhận thư trong huyện: vpxuantruong.xtg@namdinh.gov.vn

 

                     image banner