Tổng số: 79
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
32-KH/HU 10/01/2022 Kế hoạch của BTV Huyện ủy về tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2022
Lượt xem: 52
Tải về
31-KH/HU 06/01/2022 Kế hoạch của BTV Huyện ủy về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
Lượt xem: 29
Tải về
28-KH/HU 16/11/2021 Kế hoạch của BTV Huyện ủy về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2021 (Phụ lục và biểu mẫu gửi kèm)
Lượt xem: 231
Tải về
27-KH/HU 08/10/2021 Kế hoạch của BTV Huyện ủy về thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 06/7/2021 của Ban Bí thư về tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS, tiến tới chấm dứt dịch bệnh AIDS tại Việt Nam trước năm 2030
Lượt xem: 67
Tải về
25-KH/HU 08/10/2021 Kế hoạch của BTV Huyện ủy về đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới
Lượt xem: 122
Tải về
26-KH/HU 07/10/2021 Kế hoạch của BTV Huyện ủy về tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn huyện năm 2021
Lượt xem: 156
Tải về
24-KH/HU 27/09/2021 Kế hoạch tuyên truyền việc triển khai thực hiện sắp xếp, sáp nhập thôn (xóm), tổ dân phố trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2022
Lượt xem: 124
Tải về
23-KH/HU 17/09/2021 Kế hoạch của BTV Huyện ủy về thực hiện Chỉ thị sô 06-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới
Lượt xem: 173
Tải về
22-KH/HU 23/08/2021 Kế hoạch của BTV Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 18/6/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh về "Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng viên; tăng cường kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí giai đoan 2021-2025"
Lượt xem: 144
Tải về
21-KH/HU 23/08/2021 Kế hoạch của BTV Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 18/6/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh về xây dựng Nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025
Lượt xem: 132
Tải về
12345678