image banner
Loại văn bản
Tổng số: 101
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
75-KH/HU 13/03/2023 Kế hoạch của BTV Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của BCHTW Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới
Lượt xem: 33
Tải về
74-KH/HU 13/03/2023 Kế hoạch của BTV Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW của BCHTW khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới
Lượt xem: 22
Tải về
73-KH/HU 09/03/2023 Kế hoạch của BTV Huyện ủy về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2023
Lượt xem: 28
Tải về
72-KH/HU 08/03/2023 Kế hoạch của BTV Huyện ủy về thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội
Lượt xem: 38
Tải về
68-KH/HU 27/01/2023 Kế hoạch của BTV Huyện ủy về tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện quan trọng trong năm 2023
Lượt xem: 52
Tải về
67-KH/HU 18/01/2023 Kế hoạch của BTV Huyện ủy về thực hiện kết luận số 44-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong tình hình mới
Lượt xem: 45
Tải về
65-KH/HU 06/01/2023 Kế hoạch tổ chức Cuộc thi viết với chủ đề "Bác Hồ với Nam Định, Nam Định với Bác Hồ"
Lượt xem: 52
Tải về
64-KH/HU 06/01/2023 Kế hoạch của BTV Huyện ủy về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Nam Định (21/5/1963-21/5/2023)
Lượt xem: 44
Tải về
63-KH/HU 23/12/2022 Kế hoạch của BTV Huyện ủy về tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lơn và sự kiện lịch sử quan trọng trong 03 năm 2023-2025
Lượt xem: 72
Tải về
58-KH/HU 15/11/2022 Kế hoạch của BTV Huyện ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW của Ban Bí thư về công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước đến năm 2030
Lượt xem: 81
Tải về
12345678910...