Tổng số: 86
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
44-KH/HU 15/06/2022 Kế hoạch của BTV Huyện ủy về hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VII - năm 2022
Lượt xem: 41
Tải về
43-KH/HU 27/05/2022 Kế hoạch của BTV Huyện ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới
Lượt xem: 63
Tải về
41-KH/HU 09/05/2022 Kế hoạch số 41-KH/HU v/v thăm, chúc mừng Đại lễ Phật đản năm 2022
Lượt xem: 60
Tải về
40-KH/HU 05/05/2022 v/v thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo" năm 2022 và các năm tiếp theo (Kèm theo tiêu chí)
Lượt xem: 57
Tải về
38-KH/HU 07/04/2022 Kế hoạch của BTV Huyện ủy về rà soát, bổ sung quy hoạch và xây dựng quy hoạch cán bộ theo Quy định số 50-QĐ/TW của Bộ Chính trị (Phụ lục kèm theo)
Lượt xem: 177
Tải về
35-KH/HU 11/03/2022 Kế hoạch của BTV Huyện ủy về thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của BCH Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"
Lượt xem: 138
Tải về
33-KH/HU 28/01/2022 Kế hoạch tổ chức Đoàn kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ đầu năm 2022
Lượt xem: 147
Tải về
32-KH/HU 10/01/2022 Kế hoạch của BTV Huyện ủy về tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2022
Lượt xem: 111
Tải về
31-KH/HU 06/01/2022 Kế hoạch của BTV Huyện ủy về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
Lượt xem: 89
Tải về
28-KH/HU 16/11/2021 Kế hoạch của BTV Huyện ủy về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2021 (Phụ lục và biểu mẫu gửi kèm)
Lượt xem: 309
Tải về
123456789