image banner
Loại văn bản
Tổng số: 59
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
217-BC/HU 01/11/2022 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị tháng 10; nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2022
Lượt xem: 125
Tải về
201-BC/HU 30/08/2022 Báo cáo kết quả công tác tháng 8, nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2022
Lượt xem: 132
Tải về
161-BC/HU 29/04/2022 Báo cáo kết quả công tác tháng 04, nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2022
Lượt xem: 237
Tải về
152-BC/HU 28/02/2022 Báo cáo kết quả công tác tháng 02, nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2022
Lượt xem: 303
Tải về
150-BC/HU 28/01/2022 Báo cáo kết quả công tác tháng 01, nhiệm vụ trọng tâm tháng 02/2022
Lượt xem: 268
Tải về
147-BC/HU 17/01/2022 Báo cáo tổng kết nhiệm vụ chính trị năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ chính trị năm 2022
Lượt xem: 318
Tải về
125-BC/HU 29/10/2021 Báo cáo của BTV Huyện ủy kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị tháng 10, nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2021
Lượt xem: 304
Tải về
97-BC/HU 27/09/2021 Báo cáo tổng kết công tác xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh 05 năm (giai đoạn 2016-2020)
Lượt xem: 296
Tải về
98-BC/HU 23/09/2021 Báo cáo số 98-BC/HU kết quả công tác 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021
Lượt xem: 390
Tải về
91-BC/HU 31/08/2021 Báo cáo kết quả công tác tháng 8, nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2021
Lượt xem: 298
Tải về
123456