Tổng số: 54
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
147-BC/HU 17/01/2022 Báo cáo tổng kết nhiệm vụ chính trị năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ chính trị năm 2022
Lượt xem: 23
Tải về
125-BC/HU 29/10/2021 Báo cáo của BTV Huyện ủy kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị tháng 10, nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2021
Lượt xem: 136
Tải về
97-BC/HU 27/09/2021 Báo cáo tổng kết công tác xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh 05 năm (giai đoạn 2016-2020)
Lượt xem: 130
Tải về
98-BC/HU 23/09/2021 Báo cáo số 98-BC/HU kết quả công tác 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021
Lượt xem: 189
Tải về
91-BC/HU 31/08/2021 Báo cáo kết quả công tác tháng 8, nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2021
Lượt xem: 152
Tải về
86-BC/HU 29/07/2021 Báo cáo kết quả công tác tháng 7, nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2021
Lượt xem: 92
Tải về
67-BC/HU 28/05/2021 V/v kết quả công tác tháng 05, nhiệm vụ trọng tâm tháng 06 năm 2021
Lượt xem: 170
Tải về
54-BC/HU 29/04/2021 V/v kết quả công tác tháng 04, nhiệm vụ trọng tâm tháng 05 năm 2021
Lượt xem: 107
Tải về
50-BC/HU 09/04/2021 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị quí I, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021
Lượt xem: 176
Tải về
41-BC/HU 26/02/2021 Báo cáo kết quả công tác tháng 02, nhiệm vụ trọng tâm tháng 03 năm 2021
Lượt xem: 251
Tải về
123456