image banner
Loại văn bản
Tổng số: 12
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
05-HD/HU 01/04/2022 Hướng dẫn của BTV Huyện ủy hướng dẫn đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025
Lượt xem: 222
Tải về
04-HD/HU 23/09/2021 Hướng dẫn sắp xếp tổ chức đảng khi thực hiện sắp xếp, sáp nhập thôn (xóm) tổ dân phố
Lượt xem: 338
Tải về
03-HD/HU 08/02/2021 Hướng dẫn của BTV Huyện uỷ về công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp huyện Xuân Trường nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 325
Tải về
02-HD/HU 02/12/2020 * V/v kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo thuộc diện BTV Huyện ủy quản lý năm 2020 (kèm phụ lục)
Lượt xem: 545
Tải về
10-HD/HU 22/11/2019 Hướng dẫn một số nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIV và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Lượt xem: 491
Tải về
09-HD/HU 06/04/2018 Hướng dẫn tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp
Lượt xem: 569
Tải về
08-HD/HU 27/11/2017 Hướng dẫn kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2017
Lượt xem: 701
Tải về
07-HD/HU 24/03/2017 Hướng dẫn xây dựng và thực hiện kế hoạch tu dưỡng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị
Lượt xem: 574
Tải về
06-HD/HU 25/10/2016 Hướng dẫn kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng TCCS Đảng, cán bộ, đảng viên năm 2016
Lượt xem: 555
Tải về
02-HD/BTGHU 19/02/2014 Hướng dẫn số 02-HD/BTGHU thực hiện Kế hoạch của BTV Huyện ủy V/v triển khai, quán triệt, học tập và tổ chức thực hiện
Lượt xem: 577
Tải về
12