image banner
Loại văn bản
Tổng số: 27
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
18-CT/HU 15/09/2023 Chỉ thị của BTV Huyện ủy về việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2024
Lượt xem: 38
Tải về
17-CT/HU 28/07/2023 Chỉ thị của BTV Huyện ủy về tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2030 theo Kết luận số 48-KL/TW của Bộ Chính trị
Lượt xem: 139
Tải về
14-CT/HU 07/06/2023 Chỉ thị của BTV Huyện ủy về xây dựng, triển khai mô hình "Quản lý, giáo dục thanh, thiếu nên hư có biểu hiện, quy cơ vi phạm pháp luật"
Lượt xem: 51
Tải về
13-CT/HU 25/04/2023 Chỉ thị của BTV Huyện ủy về tăng cường lãnh đạo đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập
Lượt xem: 56
Tải về
12-CT/HU 02/02/2023 Chỉ thị của BTV Huyện ủy về việc đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023
Lượt xem: 113
Tải về
11-CT/HU 21/12/2022 Chỉ thị của BTV Huyện ủy về việc tổ chức Tết Quý Mão năm 2023
Lượt xem: 135
Tải về
10-CT/HU 10/11/2022 Chỉ thị của BTV Huyện ủy về lãnh đạo, chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ
Lượt xem: 127
Tải về
09-CT/HU 21/09/2022 Chỉ thị của BTV Huyện ủy về việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2023
Lượt xem: 116
Tải về
07-CT/HU 11/02/2022 Chỉ thị số 07-CT/HU của BTV Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới
Lượt xem: 181
Tải về
06-CT/HU 11/02/2022 Chỉ thị số 06-CT/HU của BTV Huyện ủy v/v tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác quản lý Nhà nước về đất đai theo Nghị quyết 17-NQ/TU, Kết luận 43-KL/TU của BCH Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết 29-NQ/HU của BCH Đảng bộ huyện
Lượt xem: 463
Tải về
123

 

Bản quyền thuộc UBND huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định
Địa chỉ: Thị trấn Xuân Trường, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định
Điện thoại: (0228)3886890.
Email nhận thư từ tỉnh: ubndhuyenxuantruong-namdinh@chinhphu.vn
Email nhận thư trong huyện: vpxuantruong.xtg@namdinh.gov.vn

 

                     image banner