Tổng số: 35
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
281/TB-UBND 22/12/2021 về kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Lượt xem: 73
Tải về
262/TB-UBND 07/12/2021 v.v kết luận của đồng chí Phạm Đình Nghị - Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị giao chỉ tiêu Kế hoạch năm 2022
Lượt xem: 35
Tải về
259/TB-UBND 03/12/2021 về kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Lượt xem: 79
Tải về
251/TB-UBND 22/11/2021 về kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Lượt xem: 72
Tải về
220/TB-UBND 07/11/2021 về Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Lượt xem: 90
Tải về
178/TB-UBND 23/09/2021 về Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc Họp về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Lượt xem: 121
Tải về
169/TB-UBND 15/09/2021 về kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc Họp về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Lượt xem: 146
Tải về
159/TB-UBND 07/09/2021 về kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc Họp về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Lượt xem: 174
Tải về
155/TB-UBND 31/08/2021 về kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc Họp về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Lượt xem: 56
Tải về
151/TB-UBND 25/08/2021 về kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc Họp về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Lượt xem: 128
Tải về
1234