image banner
Loại văn bản
Tổng số: 46
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
03/TB-UBND 09/01/2023 về kết luận của đồng chí Phạm Đình Nghị - Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị rà soát kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm 2 tháng đầu năm 2023
Lượt xem: 111
Tải về
232/TB-UBND 06/10/2022 về kết luận của đồng chí Phạm Đình Nghị - Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị trực tuyến của UBND tỉnh với các huyện, thành phố đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2022 và nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2022
Lượt xem: 154
Tải về
202/TB-UBND 24/08/2022 về kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố về công tác phòng, chống dịch COVID-19
Lượt xem: 126
Tải về
126/TB-UBND 09/05/2022 về kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 4, triển khai nhiệm vụ tháng 5/2022 và công tác phòng, chống dịch COVID-19
Lượt xem: 155
Tải về
124/TB-UBND 29/04/2022 về kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp ngày ngày 29/4/2022 về đánh giá kết quả, tiến độ triển khai thực hiện Đề án 06
Lượt xem: 279
Tải về
103/TB-UBND 06/04/2022 của UBND tỉnh v.v tổ chức dạy học của các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh
Lượt xem: 199
Tải về
84/TB-UBND 31/03/2022 về Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Lượt xem: 167
Tải về
68/TB-UBND 21/03/2022 về kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị tổng kết công tác GPMB giai đoạn 2019-2021, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2022-2025
Lượt xem: 166
Tải về
69/TB-UBND 21/03/2022 về kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị về công tác phòng, chống dịch COVID-19
Lượt xem: 152
Tải về
41/TB-UBND 02/03/2022 về kết luận của đồng chí Trần Lê Đoài - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị trực tuyến về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Lượt xem: 177
Tải về
12345

 

Bản quyền thuộc UBND huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định
Địa chỉ: Thị trấn Xuân Trường, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định
Điện thoại: (0228)3886890.
Email nhận thư từ tỉnh: ubndhuyenxuantruong-namdinh@chinhphu.vn
Email nhận thư trong huyện: vpxuantruong.xtg@namdinh.gov.vn

 

                     image banner