Tổng số: 80
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
138/QĐ-UBND 17/01/2022 v.v công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định hết hiệu lực toàn bộ, hết hiệu lực một phần
Lượt xem: 17
Tải về
51/2021/QĐ-UBND 01/12/2021 v/v Quy định về hỗ trợ đối với hộ kinh doanh sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, làm muối và những người bán quà vặt, buôn chuyến, kinh doanh lưu động, kinh doanh thời vụ, làm dịch vụ có thu nhập thấp không phải đăng ký hộ kinh doanh, gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (Đính kèm Hướng dẫn và biểu liên quan)
Lượt xem: 68
Tải về
1605/QĐ-UBND 29/07/2021 v/v thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công, Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Nam Định, trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Nam Định
Lượt xem: 38
Tải về
32/2021/QĐ-UBND 29/07/2021 v/v ban hành quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh Nam Định
Lượt xem: 47
Tải về
1570/QĐ-UBND 26/07/2021 v/v phê duyệt bổ sung quy hoạch Tuyến đường bộ mới Nam Định - Lạc Quần - đường bộ ven biển, kết nối Trực Tuấn - Yên Định, Lạc Quần - Ngô Đồng và điều chỉnh nâng cấp quy hoạch tuyến đường tỉnh 489C, tuyến đường bộ ven biển trong Quy hoạch phát triển giao thông đường bộ tỉnh Nam Định đến năm 2030
Lượt xem: 104
Tải về
30/2021/QĐ-UBND 20/07/2021 Quy định về hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
Lượt xem: 124
Tải về
1519/QĐ-UBND 19/07/2021 v/v công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
Lượt xem: 72
Tải về
1516/QĐ-UBND 16/07/2021 về việc phê duyệt dự kiến phân bổ vắc xin phòng COVID-19 đợt 3 (Đính kèm phụ lục)
Lượt xem: 110
Tải về
2812/QĐ-UBND 26/11/2020 điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Xuân Trường
Lượt xem: 48
Tải về
941/QĐ-UBND 29/04/2021 v/v công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện
Lượt xem: 49
Tải về
12345678