Tổng số: 119
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
11/UBND-VP8 10/01/2022 v.v thông báo Danh mục VBQPPL thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần (Đính kèm VB liên quan)
Lượt xem: 33
Tải về
13/UBND-VP7 10/01/2022 v.v tra cứu Công điện số 22/CĐ-BYT ngày 05/01/2022 (Đính kèm Công điện)
Lượt xem: 36
Tải về
02/UBND-VP7 05/01/2022 v.v tra cứu Nghị quyết số 168/NQ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ (Đính kèm Nghị quyết)
Lượt xem: 33
Tải về
1091/UBND-VP8 30/12/2021 v.v thông báo văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành
Lượt xem: 45
Tải về
976/UBND-VP7 22/12/2021 V/v tra cứu Công điện số 1745/CĐ-TTg ngày 19/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ
Lượt xem: 43
Tải về
969/UBND-VP7 21/12/2021 v.v tra cứu Văn bản 10696/BYT-MT ngày 16/12/2021 của Bộ Y tế
Lượt xem: 44
Tải về
919/UBND-VP7 02/12/2021 v.v tra cứu Thông báo 318/TB-VPCP ngày 27/11/2021 của Văn phòng Chính phủ
Lượt xem: 73
Tải về
858/UBND-VP7 08/11/2021 V/v tăng cường ứng dụng CNTT trong thực thi công vụ
Lượt xem: 17
Tải về
389/UBND-VP7 29/10/2021 v.v tra cứu Thông báo kết luận của của Thủ tướng Chính phủ
Lượt xem: 43
Tải về
778/UBND-VP7 14/10/2021 v/v tra cứu Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ
Lượt xem: 85
Tải về
12345678910...