Tổng số: 32
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
12-CTr/HU 07/01/2022 Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022
Lượt xem: 37
Tải về
13-CTr/HU 06/01/2022 Chương trình trọng tâm cải cách tư pháp năm 2022
Lượt xem: 29
Tải về
11-CTr/HU 06/01/2022 Chương trình công tác của Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2022
Lượt xem: 25
Tải về
10-CTr/HU 06/01/2022 Chương trình công tác của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện năm 2022
Lượt xem: 23
Tải về
07b-CTr/HU 07/12/2021 Chương trình hành động số 07-CTr/HU thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Lượt xem: 113
Tải về
07-CTr/HU 10/11/2021 Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 02-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 47/CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy
Lượt xem: 49
Tải về
05-CTr/HU 25/01/2021 Chương trình công tác của Ban Thường vụ Huyện uỷ năm 2021
Lượt xem: 129
Tải về
04-CTr/HU 25/01/2021 Chương trình công tác của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện năm 2021
Lượt xem: 149
Tải về
03-CTr/HU 09/10/2020 Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025
Lượt xem: 182
Tải về
02-CTr/HU 03/09/2020 Chương trình hoạt động của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025
Lượt xem: 267
Tải về
1234