image banner
Loại văn bản
Tổng số: 49
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
26-CTr/HU 19/07/2023 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TU của BTVTU về "nâng cao chất lượng công tác dân vận của hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới"
Lượt xem: 37
Tải về
22-CTr/HU 12/06/2023 Chương trình công tác của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện năm 2023
Lượt xem: 58
Tải về
21-CTr/HU 12/06/2023 Chương trình công tác của Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2023
Lượt xem: 55
Tải về
25-CTr/HU 10/05/2023 Chương trình hành động của BTV Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của BCHTW Đảng khóa XIII về tiếp tục đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Lượt xem: 78
Tải về
2301/QĐ-UBND 08/05/2023 v/v thành lập Đoàn liên ngành kiểm tra việc thực hiện pháp pháp luật về AT, VSLĐ; các chính sách về tiền lương, việc làm, bảo hiểm xã hội tại các DN, cơ sở SXKD năm 2023
Lượt xem: 84
Tải về
370-BS/HU 24/03/2023 Sao lục Chương trình hành động số 33-CTr/TU về thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới
Lượt xem: 119
Tải về
24-CTr/HU 22/02/2023 Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới
Lượt xem: 90
Tải về
05-CTr/BCĐ 21/02/2023 Chương trình của BCĐTHQCDC ở cơ sở huyện về giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2023
Lượt xem: 83
Tải về
04-CTr/BCĐ 21/02/2023 Chương trình của BCĐTHQCDC ở cơ sở huyện về hoạt động của BCĐ thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2023
Lượt xem: 60
Tải về
23-CTr/HU 01/02/2023 Chương trình của BTV Huyện ủy về kiểm tra, giám sát năm 2023
Lượt xem: 126
Tải về
12345

 

Bản quyền thuộc UBND huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định
Địa chỉ: Thị trấn Xuân Trường, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định
Điện thoại: (0228)3886890.
Email nhận thư từ tỉnh: ubndhuyenxuantruong-namdinh@chinhphu.vn
Email nhận thư trong huyện: vpxuantruong.xtg@namdinh.gov.vn

 

                     image banner