image banner
Loại văn bản
Tổng số: 37
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
176/BC-UBND 15/12/2020 về tình hình thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020 và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021
Lượt xem: 187
Tải về
172/BC-UBND 11/12/2020 về tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2020 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2021
Lượt xem: 165
Tải về
171/BC-UBND 11/12/2020 Báo cáo tình hình thu chi ngân sách nhà nước năm 2020; phương án phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021
Lượt xem: 287
Tải về
01/UBND-VP 02/01/2020 V/v báo cáo dự kiến nội dung, chương trình Lễ khánh thành Tượng đài TBT Trường Chinh
Lượt xem: 428
Tải về
BC-UBND 10/12/2019 Báo cáo tình hình thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019; nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020
Lượt xem: 300
Tải về
130/BC-UBND 13/05/2019 Kết quả triển khai thực hiện lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn huyện
Lượt xem: 513
Tải về
BC-UBND 14/12/2018 Báo cáo kết quả thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018; nhiệm vụ thu chi năm 2019
Lượt xem: 270
Tải về
BC-UBND 22/12/2017 Báo cáo kết quả thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước năm 2017; nhiệm vụ năm 2018
Lượt xem: 237
Tải về
05/TB-TT&BVTV 05/04/2017 Thông báo tình hình bệnh đạo ôn lá
Lượt xem: 502
Tải về
BC-UBND 28/12/2016 Báo cáo kết quả thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước năm 2016; nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước năm 2017
Lượt xem: 154
Tải về
1234