image banner
Loại văn bản
Tổng số: 45
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
289/BC-UBND 08/12/2022 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2022; phương hướng nhiệm vụ năm 2023
Lượt xem: 99
Tải về
193/BC-UBND 23/09/2022 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH 09 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2022
Lượt xem: 129
Tải về
128/BC-UBND 30/06/2022 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm 2022; những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022
Lượt xem: 112
Tải về
46/BC-UBND 25/03/2022 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH Quý I-2022; nhiệm vụ trọng tâm Quý II-2022
Lượt xem: 142
Tải về
290/BC-UBND 08/12/2021 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022
Lượt xem: 44
Tải về
197/BC-UBND 24/09/2021 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH 9 tháng đầu năm; nhiệm vụ những tháng cuối năm 2021
Lượt xem: 44
Tải về
176/BC-UBND 15/12/2020 về tình hình thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020 và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021
Lượt xem: 233
Tải về
172/BC-UBND 11/12/2020 về tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2020 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2021
Lượt xem: 214
Tải về
141/BC-UBND 22/07/2021 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2021; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021
Lượt xem: 311
Tải về
58/BC-UBND 24/03/2021 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH Quý I; triển khai nhiệm vụ trọng tam Quý II năm 2021
Lượt xem: 149
Tải về
12345

 

Bản quyền thuộc UBND huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định
Địa chỉ: Thị trấn Xuân Trường, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định
Điện thoại: (0228)3886890.
Email nhận thư từ tỉnh: ubndhuyenxuantruong-namdinh@chinhphu.vn
Email nhận thư trong huyện: vpxuantruong.xtg@namdinh.gov.vn

 

                     image banner