image banner
Loại văn bản
Tổng số: 42
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
107-NQ/HU 31/03/2023 Nghị quyết của BCH Đảng bộ huyện v/v phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, BCH Đảng bộ huyện tham gia lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023
Lượt xem: 116
Tải về
92-NQ/HU 13/12/2022 Nghị quyết của BCH Đảng bộ huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023
Lượt xem: 186
Tải về
254/UBND-TP 12/05/2022 v/v công tác xây dựng thể chế, pháp luật
Lượt xem: 146
Tải về
67-NQ/HU 01/04/2022 Nghị quyết của BCH Đảng bộ huyện v/v phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, BCH Đảng bộ huyện tham gia lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022
Lượt xem: 328
Tải về
55-NQ/HU 09/12/2021 Nghị quyết của BCH Đảng bộ huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022
Lượt xem: 422
Tải về
49-NQ/HU 02/11/2021 Nghị quyết của BTV Huyện ủy v/v điều chỉnh phân công Ủy viên BCH Đảng bộ huyện phụ trách các tổ chức cơ sở đảng
Lượt xem: 397
Tải về
44-NQ/HU 16/07/2021 Nghị quyết của BCH Đảng bộ huyện về đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển Công nghiệp - Thương mại - Dịch vụ giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo
Lượt xem: 309
Tải về
43-NQ/HU 16/07/2021 Nghị quyết của BCH Đảng bộ huyện về đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong Cải cách hành chính, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của cấp ủy, chính quyền các cấp
Lượt xem: 272
Tải về
42-NQ/HU 16/07/2021 Nghị quyết của BCH Đảng bộ huyện về nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức từ huyện đến cơ sở giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo
Lượt xem: 355
Tải về
41-NQ/HU 16/07/2021 Nghị quyết của BCH Đảng bộ huyện về thực hiện chương trình xây dựng Nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu gắn với đẩy mạnh thực hiện Tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2025
Lượt xem: 472
Tải về
12345

 

Bản quyền thuộc UBND huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định
Địa chỉ: Thị trấn Xuân Trường, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định
Điện thoại: (0228)3886890.
Email nhận thư từ tỉnh: ubndhuyenxuantruong-namdinh@chinhphu.vn
Email nhận thư trong huyện: vpxuantruong.xtg@namdinh.gov.vn

 

                     image banner