Tổng số: 38
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
55-NQ/HU 09/12/2021 Nghị quyết của BCH Đảng bộ huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022
Lượt xem: 132
Tải về
49-NQ/HU 02/11/2021 Nghị quyết của BTV Huyện ủy v/v điều chỉnh phân công Ủy viên BCH Đảng bộ huyện phụ trách các tổ chức cơ sở đảng
Lượt xem: 147
Tải về
44-NQ/HU 16/07/2021 Nghị quyết của BCH Đảng bộ huyện về đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển Công nghiệp - Thương mại - Dịch vụ giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo
Lượt xem: 89
Tải về
43-NQ/HU 16/07/2021 Nghị quyết của BCH Đảng bộ huyện về đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong Cải cách hành chính, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của cấp ủy, chính quyền các cấp
Lượt xem: 64
Tải về
42-NQ/HU 16/07/2021 Nghị quyết của BCH Đảng bộ huyện về nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức từ huyện đến cơ sở giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo
Lượt xem: 115
Tải về
41-NQ/HU 16/07/2021 Nghị quyết của BCH Đảng bộ huyện về thực hiện chương trình xây dựng Nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu gắn với đẩy mạnh thực hiện Tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2025
Lượt xem: 117
Tải về
26-NQ/HU 10/12/2020 Nghị quyết của BCH Đảng bộ huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2021
Lượt xem: 307
Tải về
27-NQ/HU 10/12/2020 V/v lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác an ninh, trật tự năm 2021
Lượt xem: 164
Tải về
28-NQ/HU 10/12/2020 V/v thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng, Quân sự địa phương năm 2021
Lượt xem: 199
Tải về
21-NQ/HU 12/10/2020 V/v điều chỉnh phân công các đ/c trong BTV Huyện ủy, BCH Đảng bộ huyện tham gia lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020
Lượt xem: 233
Tải về
1234