image banner
Loại văn bản
Tổng số: 45
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
130-nq/hu 18/03/2024 Nghị quyết v/v phân công các đ/c trong BTV, BCH, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tham gia lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2024
Lượt xem: 31
Tải về
121-NQ/HU 11/12/2023 Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024
Lượt xem: 86
Tải về
120-NQ/HU 01/11/2023 Nghị quyết v/v điều chỉnh và phân công Ủy viên BCH Đảng bộ huyện phụ trách các tổ chức cơ sở đảng
Lượt xem: 128
Tải về
107-NQ/HU 31/03/2023 Nghị quyết của BCH Đảng bộ huyện v/v phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, BCH Đảng bộ huyện tham gia lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023
Lượt xem: 164
Tải về
92-NQ/HU 13/12/2022 Nghị quyết của BCH Đảng bộ huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023
Lượt xem: 237
Tải về
254/UBND-TP 12/05/2022 v/v công tác xây dựng thể chế, pháp luật
Lượt xem: 176
Tải về
67-NQ/HU 01/04/2022 Nghị quyết của BCH Đảng bộ huyện v/v phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, BCH Đảng bộ huyện tham gia lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022
Lượt xem: 368
Tải về
55-NQ/HU 09/12/2021 Nghị quyết của BCH Đảng bộ huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022
Lượt xem: 466
Tải về
49-NQ/HU 02/11/2021 Nghị quyết của BTV Huyện ủy v/v điều chỉnh phân công Ủy viên BCH Đảng bộ huyện phụ trách các tổ chức cơ sở đảng
Lượt xem: 470
Tải về
44-NQ/HU 16/07/2021 Nghị quyết của BCH Đảng bộ huyện về đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển Công nghiệp - Thương mại - Dịch vụ giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo
Lượt xem: 359
Tải về
12345

 

Bản quyền thuộc UBND huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định

Địa chỉ: Thị trấn Xuân Trường, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định

Điện thoại: (0228)8870699.

Email nhận thư từ tỉnh: ubndhuyenxuantruong-namdinh@chinhphu.vn

Email nhận thư trong huyện: vpxuantruong.xtg@namdinh.gov.vn

 

                     image banner