image banner
Loại văn bản
Tổng số: 41
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
92-NQ/HU 13/12/2022 Nghị quyết của BCH Đảng bộ huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023
Lượt xem: 114
Tải về
254/UBND-TP 12/05/2022 v/v công tác xây dựng thể chế, pháp luật
Lượt xem: 111
Tải về
67-NQ/HU 01/04/2022 Nghị quyết của BCH Đảng bộ huyện v/v phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, BCH Đảng bộ huyện tham gia lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022
Lượt xem: 268
Tải về
55-NQ/HU 09/12/2021 Nghị quyết của BCH Đảng bộ huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022
Lượt xem: 363
Tải về
49-NQ/HU 02/11/2021 Nghị quyết của BTV Huyện ủy v/v điều chỉnh phân công Ủy viên BCH Đảng bộ huyện phụ trách các tổ chức cơ sở đảng
Lượt xem: 327
Tải về
44-NQ/HU 16/07/2021 Nghị quyết của BCH Đảng bộ huyện về đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển Công nghiệp - Thương mại - Dịch vụ giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo
Lượt xem: 220
Tải về
43-NQ/HU 16/07/2021 Nghị quyết của BCH Đảng bộ huyện về đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong Cải cách hành chính, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của cấp ủy, chính quyền các cấp
Lượt xem: 195
Tải về
42-NQ/HU 16/07/2021 Nghị quyết của BCH Đảng bộ huyện về nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức từ huyện đến cơ sở giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo
Lượt xem: 277
Tải về
41-NQ/HU 16/07/2021 Nghị quyết của BCH Đảng bộ huyện về thực hiện chương trình xây dựng Nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu gắn với đẩy mạnh thực hiện Tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2025
Lượt xem: 355
Tải về
26-NQ/HU 10/12/2020 Nghị quyết của BCH Đảng bộ huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2021
Lượt xem: 458
Tải về
12345