Tổng số: 1207
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
65/UBND-VP 25/01/2022 v.v phân công trực và báo cáo tình hình Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022
Lượt xem: 28
Tải về
64/UBND-NN 25/01/2022 v.v tăng cường công tác QLNN về đê điều, khai thác công trình thủy lợi
Lượt xem: 11
Tải về
54/CV-BCĐ 21/01/2022 v.v đăng kí xây dựng các danh hiệu văn hóa
Lượt xem: 13
Tải về
54/UBND-NV 20/01/2022 v.v phân bổ chỉ tiêu nâng bậc lương trước thời hạn do có thành tích xuất sắc năm 2021
Lượt xem: 43
Tải về
49/UBND-TCKH 19/01/2022 v.v yêu cầu báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2021
Lượt xem: 15
Tải về
52/UBND-CA 19/01/2022 V.v đẩy mạnh tuyên truyền cài đặt app báo cháy 114
Lượt xem: 3
Tải về
35/UBND-LĐTBXH 14/01/2022 V/v thăm, tặng quà và trợ cấp nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022
Lượt xem: 63
Tải về
28/UBND-VHTT 12/01/2022 V/v triển khai mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II (TSLCD) trên địa bàn huyện
Lượt xem: 50
Tải về
27/UBND-NV 11/01/2022 v.v tổ chức phát động các phong trào thi đua và đăng ký thi đua năm 2022
Lượt xem: 45
Tải về
19/UBND-NN 10/01/2022 v.v sử dụng kinh phí hỗ trợ bảo vệ, phát triển đất trồng lúa theo Nghị định số 62/2019/NĐ-CP
Lượt xem: 58
Tải về
12345678910...