image banner
Loại văn bản
Tổng số: 1343
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
105/UBND-KTHT 13/03/2023 v/v tăng cường kiểm soát tải trọng phương tiện giao thông, phối hợp tuyên truyền bảo đảm TTATGT trong các trường học trên địa bàn
Lượt xem: 17
Tải về
128/UBND-VHTT 22/03/2023 v/v xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước năm 2023
Lượt xem: 23
Tải về
126/UBND-CA 21/03/2023 v/v tăng cường công tác đảm bảo ANTT trong các ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT
Lượt xem: 6
Tải về
124/UBND-TNMT 21/03/2023 v/v tăng cường công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt
Lượt xem: 17
Tải về
116/UBND-TNMT 16/03/2023 v/v tăng cường công tác bảo vệ môi trường tại các làng nghề
Lượt xem: 15
Tải về
108/UBND-VP 14/03/2023 v/v báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ Quý I, triển khai nhiệm vụ Quý II/2023
Lượt xem: 21
Tải về
103/UBND-CA 13/03/2023 v/v thực hiện Nghị định 104/2022/NĐ-CP và đẩy mạnh đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử
Lượt xem: 32
Tải về
95/UBND-VP 09/03/2023 v/v báo cáo tình hình tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính
Lượt xem: 14
Tải về
92/UBND-NV 08/03/2023 v/v triển khai CSDLCBCCVC của các đơn vị; kết nối, đồng bộ, chia sẻ với CSDLQG về CBCCVC
Lượt xem: 21
Tải về
78/UBND-CA 01/03/2023 v/v chấn chỉnh việc yêu cầu công dân xác nhận tình trạng cư trú khi thực hiện các thủ tục hành chính
Lượt xem: 51
Tải về
12345678910...