image banner
Loại văn bản
Tổng số: 45
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
02/CĐ-UBND 10/08/2022 V/v phòng, chống cơn bão số 2 (bão Mulan)
Lượt xem: 107
Tải về
01/CĐ-UBND 11/06/2022 v/v phòng chống mưa, lũ
Lượt xem: 129
Tải về
07/CĐ-UBND 12/10/2021 v/v phòng, chống cơn bão Kompasu
Lượt xem: 213
Tải về
06/CĐ-UBND 10/10/2021 v/v phòng chống cơn bão số 7
Lượt xem: 241
Tải về
05/CĐ-UBND 08/10/2021 V/v phòng chống cơn bão số 7
Lượt xem: 267
Tải về
04/CĐ-UBND 07/07/2021 V/v phòng, chống Áp thấp nhiệt đới
Lượt xem: 228
Tải về
03/CĐ-UBND 12/06/2021 v/v Phòng chống cơn bão số 2
Lượt xem: 273
Tải về
02/CĐ-UBND 07/05/2021 v/v tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (Đính kèm Công điện số 18/CĐ-UBND của UBND tỉnh)
Lượt xem: 307
Tải về
01/CĐ-UBND 06/05/2021 v/v tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19
Lượt xem: 287
Tải về
05/CĐ-UBND 14/10/2020 về việc phòng chống cơn bão số 7 (NANGKA)
Lượt xem: 332
Tải về
12345