Tổng số: 572
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
11/KH-UBND 20/01/2022 v.v theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn huyện Xuân Trường năm 2022
Lượt xem: 19
Tải về
15/KH-UBND 24/01/2022 v.v tổ chức trồng cây Xuân Nhâm Dần và trồng cây năm 2022
Lượt xem: 31
Tải về
10/KH-UBND 20/01/2022 về công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện Xuân Trường năm 2022
Lượt xem: 20
Tải về
09/KH-UBND 19/01/2022 v.v Thực hiện nhiệm vụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2022
Lượt xem: 3
Tải về
07/KH-UBND 17/01/2022 về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 trên địa bàn huyện Xuân Trường
Lượt xem: 11
Tải về
112/KH-UBND 29/12/2021 v.v kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022
Lượt xem: 34
Tải về
06/KH-UBND 14/01/2022 v.v thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính huyện Xuân Trường năm 2022
Lượt xem: 30
Tải về
03/KH-UBND 05/01/2022 v.v thực hiện công tác bồi thường nhà nước năm 2022
Lượt xem: 31
Tải về
02/KH-UBND 05/01/2022 v.v Thực hiện Đề án Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn huyện Xuân Trường
Lượt xem: 10
Tải về
01/KH-UBND 05/01/2022 về công tác tư pháp năm 2022 trên địa bàn huyện Xuân Trường
Lượt xem: 26
Tải về
12345678910...