image banner
Loại văn bản
Tổng số: 700
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
92/KH-UBND 26/09/2023 v/v tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023
Lượt xem: 4
Tải về
90/KH-UBND 25/09/2023 v/v thực hiện Đề án phát triển, nâng cao năng lực ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đến năm 2030, định hướng đến năm 2045
Lượt xem: 5
Tải về
88/KH-UBND 19/09/2023 v/v thu thập, cập nhật, chỉnh sửa, tổng hợp thông tin về người lao động trên địa bàn huyện Xuân Trường đến năm 2025
Lượt xem: 35
Tải về
85/KH-UBND 11/09/2023 v/v triển khai Tháng hành động vì Người Cao tuổi Việt Nam năm 2023 huyện Xuân Trường
Lượt xem: 14
Tải về
86/KH-UBND 19/09/2023 v/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2023
Lượt xem: 13
Tải về
83/KH-UBND 08/09/2023 v/v kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2023
Lượt xem: 41
Tải về
82/KH-UBND 31/08/2023 v/v triển khai rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025
Lượt xem: 39
Tải về
81/KH-UBND 31/08/2023 v/v thực hiện Chương trình tổng thể về phát triển văn hóa Việt Nam giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn huyện Xuân Trường
Lượt xem: 14
Tải về
68/KH-UBND 10/07/2023 Thực hiện Chương trình hành động số 29-CTr/TU ngày 1201/2023 của Tỉnh ủy Nam Định về thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới
Lượt xem: 29
Tải về
78/KH-UBND 18/08/2023 v/v đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng cho lao động nông thôn năm 2023
Lượt xem: 48
Tải về
12345678910...

 

Bản quyền thuộc UBND huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định
Địa chỉ: Thị trấn Xuân Trường, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định
Điện thoại: (0228)3886890.
Email nhận thư từ tỉnh: ubndhuyenxuantruong-namdinh@chinhphu.vn
Email nhận thư trong huyện: vpxuantruong.xtg@namdinh.gov.vn

 

                     image banner