image banner
Loại văn bản
Tổng số: 135
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
01/TĐKDN 08/03/2023 Tiêu chí chấm điểm thi đua khối thi đua các doanh nghiệp
Lượt xem: 12
Tải về
02-KH/BVĐ 26/08/2022 v/v Vận động tăng trưởng Quỹ hỗ trợ nông dân năm 2022
Lượt xem: 94
Tải về
02-CTr/BTGHU-UBND 28/06/2022 v/v phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Huyện ủy và UBND huyện trong triển khai Quyết định số 238-QĐ/TW ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư giai đoạn 2022-2026
Lượt xem: 109
Tải về
01-CTr/BTGHU-HĐND 28/06/2022 v/v phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Huyện ủy và HĐND huyện trong triển khai Quyết định số 238-QĐ/TW ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư giai đoạn 2022-2026
Lượt xem: 75
Tải về
200/TTr-UBND 11/12/2020 V/v đề nghị phê chuẩn phương án phân bổ dự toán thu, chi ngân sách huyện Xuân Trường năm 2021
Lượt xem: 115
Tải về
VB 08/04/2022 Các văn bản liên quan đến công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022
Lượt xem: 205
Tải về
03/TB-TSQS 21/03/2022 v.v đăng ký tuyển sinh quân sự năm 2022
Lượt xem: 115
Tải về
02/KH-TSQS 21/03/2022 v.v tuyển sinh quân sự năm 2022
Lượt xem: 104
Tải về
18/CCXT-TKTH 24/01/2022 v.v thông báo dân số trung bình năm 2021
Lượt xem: 161
Tải về
53/KH-HĐ 19/01/2022 về công tác Hội đồng PHPBGDPL huyện năm 2022
Lượt xem: 143
Tải về
12345678910...