image banner
Loại văn bản
Tổng số: 26
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
322/HD-TĐKT 03/11/2021 v/v Triển khai thực hiện phong trào thi đua đặc biệt phòng, chống đại dịch Covid -19
Lượt xem: 220
Tải về
07/HD-HĐTĐKT 16/02/2017 Hướng dẫn xây dựng tiêu chí và thang điểm thi đua năm 2017
Lượt xem: 588
Tải về
64/HD-HĐTĐKT 14/11/2016 Hướng dẫn Tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2016
Lượt xem: 581
Tải về
151/HD-UBND 10/06/2016 Hướng dẫn nội dung Chương trình kỳ họp thứ nhất HĐND xã, thị trấn nhiệm kỳ 2016-2021
Lượt xem: 601
Tải về
02/HD-HĐTĐKT 10/02/2016 Hướng dẫn số 02/HD-HĐTĐKT ngày 10/02/2016 V/v hướng dẫn xây dựng tiêu chí và thang điểm thi đua năm 2016
Lượt xem: 666
Tải về
01/HD-UBBC 22/02/2016 Hướng dẫn số 01/HD-UBBC ngày 22/02/2016 V/v hướng dẫn phê chuẩn danh sách đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử
Lượt xem: 583
Tải về
CTCTDCY 10/03/2015 Các tiêu chí thi đua chủ yếu, phương pháp chấm điểm, bình xét Khối Doanh nghiệp
Lượt xem: 224
Tải về
CTCTD 09/03/2015 Các tiêu chí thi đua chủ yếu, phương pháp chấm điểm, bình xét Khối xã, thị trấn
Lượt xem: 206
Tải về
Các tiêu chí thi 04/03/2015 Các tiêu chí thi đua chủ yếu, phương pháp chấm điểm, bình xét Khối Đảng, MTTQ, các Đoàn thể
Lượt xem: 237
Tải về
Các tiêu chí 02/03/2015 Các tiêu chí thi đua chủ yếu, phương pháp chấm điểm, bình xét Khối Cơ quan hành chính - sự nghiệp, các cơ quan TW, Tỉnh, LLVT
Lượt xem: 198
Tải về
123

 

Bản quyền thuộc UBND huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định
Địa chỉ: Thị trấn Xuân Trường, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định
Điện thoại: (0228)3886890.
Email nhận thư từ tỉnh: ubndhuyenxuantruong-namdinh@chinhphu.vn
Email nhận thư trong huyện: vpxuantruong.xtg@namdinh.gov.vn

 

                     image banner