image banner
Loại văn bản
Tổng số: 251
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
439-BS/HU 07/09/2023 Sao lục Quyết định số 118-QĐ/TW về ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương
Lượt xem: 24
Tải về
430-BS/HU 29/08/2023 Sao lục Thông báo số 350/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại HN trực tuyến toàn quốc triển khai thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030
Lượt xem: 44
Tải về
429-BS/HU 23/08/2023 Sao lục Quy định số 117-QĐ/TW về xin lỗi và phục hồi quyền lợi của tổ chức đảng, đảng viên bị kỷ luật oan
Lượt xem: 52
Tải về
248-BS/HU 18/08/2023 Sao lục Quyết định số 839-QĐ/TU về bảng danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị tỉnh Nam Định
Lượt xem: 62
Tải về
424-BS/HU 03/08/2023 Sao lục Quyết định số 824-QĐ/TU về bảng danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị tỉnh Nam Định
Lượt xem: 65
Tải về
321-BS/HU 27/07/2023 Sao lục Thông báo số 2646/TB-TTKQH về kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội v/v sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030
Lượt xem: 122
Tải về
320-BS/HU 27/07/2023 Sao lục Kế hoạch số 115-KH/TU về thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng
Lượt xem: 60
Tải về
419-BS/HU 27/07/2023 Sao lục Quy định số 114-QĐ/TW về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ
Lượt xem: 44
Tải về
415-BS/HU 20/07/2023 Sao lục Hướng dẫn số 103-HD/BTGTU thực hiện Quy định của Ban Bí thư về cờ Đảng Cộng sản Việt Nam và việc sử dụng cờ Đảng
Lượt xem: 35
Tải về
413-BS/HU 20/07/2023 Sao lục Kế hoạch 113-KH/TU v/v lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý theo Quy định số 96-QĐ/TW
Lượt xem: 63
Tải về
12345678910...

 

Bản quyền thuộc UBND huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định
Địa chỉ: Thị trấn Xuân Trường, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định
Điện thoại: (0228)3886890.
Email nhận thư từ tỉnh: ubndhuyenxuantruong-namdinh@chinhphu.vn
Email nhận thư trong huyện: vpxuantruong.xtg@namdinh.gov.vn

 

                     image banner