Tổng số: 152
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
206-BS/HU 28/01/2022 Sao lục Chỉ thị số 13-CT/TW của Ban Bí thư về lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028
Lượt xem: 0
Tải về
205-BS/HU 26/01/2022 Sao lục Công văn số 8889-CV/TWĐTN-BTC của BCH Trung ương Đoàn v/v hướng dẫn thực hiện bầu bổ sung chức danh Phó Bí thư kiêm nhiệm
Lượt xem: 23
Tải về
201-BS/HU 17/01/2022 Sao lục Thống báo số 398-TB/TU thông báo ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy về chủ trương tạm dừng tổ chức các loại hình lễ hội Xuân Nhâm Dần 2022 trên địa bàn tỉnh Nam Định để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19
Lượt xem: 38
Tải về
196-BS/HU 04/01/2022 Sao lục Chương trình số 13-CTr/TU của BTV Tỉnh ủy chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022
Lượt xem: 33
Tải về
195-BS/HU 04/01/2022 Sao lục Chương trình số 16-CTr/TU của BCH Đảng bộ tỉnh chương trình công tác của BCH Đảng bộ tỉnh năm 2022
Lượt xem: 21
Tải về
194-BS/HU 04/01/2022 Sao lục Chương trình số 15-CTr/TU của BTV tỉnh ủy chương trình công tác của BTV tỉnh ủy năm 2022
Lượt xem: 15
Tải về
189-BS/HU 31/12/2021 Sao lục Quy định số 46-QĐ/TW của Ban Bí thư quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc huyện ủy, quận ủy, thị ủy, thành ủy trực thuộc tỉnh ủy, thành ủy
Lượt xem: 45
Tải về
191-BS/HU 27/12/2021 Sao lục Kế hoạch số 31-KH/TU của BTV Tỉnh ủy về tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2022
Lượt xem: 53
Tải về
187-BS/HU 16/12/2021 Sao lục Kết luận số 75-KL/TU của BCH Đảng bộ tỉnh về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh (khóa XIX) về xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nam Định
Lượt xem: 33
Tải về
185-BS/HU 14/12/2021 Sao lục Kế hoạch số 03-KH/TW của Bộ Chính trị về thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của BCH TW Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"
Lượt xem: 56
Tải về
12345678910...