image banner
Loại văn bản
Tổng số: 279
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
503-BS/HU 08/03/2024 Sao lục Thông báo số 699-TB/HU của Ban Tổ chức Tỉnh ủy v/v chỉ đạo Đại hội MTTQ cấp huyện, cấp xã tại các địa phương sắp xếp đơn vị hành chính
Lượt xem: 77
Tải về
497-BS/HU 30/01/2024 Sao lục Chương trình hành động số 44-CTr/TU thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa XIII
Lượt xem: 62
Tải về
495-BS/HU 23/01/2024 Sao lục Chương trình hành động số 43-CTr/TU về thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân VN đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới
Lượt xem: 68
Tải về
493-BS/HU 19/01/2024 Sao lục Kết luận số 69-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa XI
Lượt xem: 33
Tải về
392-BS/HU 19/01/2024 Sao lục Chỉ thị số 29-CT/TW về công tác phổ cập giáo dục, giáo dục bắt buộc, xóa mù chữ cho người lớn và đẩy mạnh phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông
Lượt xem: 38
Tải về
480-BS/HU 03/01/2024 Sao lục Chỉ thị số 28-CT/TW về tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc
Lượt xem: 56
Tải về
479-BS/HU 03/01/2024 Sao lục Chỉ thị số 27-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
Lượt xem: 46
Tải về
474-BS/HU 27/12/2023 Sao lục Nghị quyết số 46-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới
Lượt xem: 41
Tải về
472-BS/HU 19/12/2023 Sao lục Chương trình hành động số 39-CTr/TU thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TW của Ban Bí thư
Lượt xem: 44
Tải về
471-BS/HU 19/12/2023 Sao lục Chương trình hành động số 38-CTr/TU thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám BCH Trung ương Đảng khóa XIII
Lượt xem: 47
Tải về
12345678910...

 

Bản quyền thuộc UBND huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định

Địa chỉ: Thị trấn Xuân Trường, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định

Điện thoại: (0228)8870699.

Email nhận thư từ tỉnh: ubndhuyenxuantruong-namdinh@chinhphu.vn

Email nhận thư trong huyện: vpxuantruong.xtg@namdinh.gov.vn

 

                     image banner