image banner
Loại văn bản
Tổng số: 31
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
35-NQ/HU 29/04/2021 V/v phân công các đ/c trong BTV Huyện uỷ, BCH Đảng bộ huyện tham gia lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021
Lượt xem: 277
Tải về
59/NQ-HĐND 15/07/2020 V/v phân cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư công trên địa bàn huyện
Lượt xem: 291
Tải về
60/NQ-HĐND 15/07/2020 V/v phê chuẩn phương án phân bổ nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn cấp quyền sử dụng đất
Lượt xem: 281
Tải về
61/NQ-HĐND 15/07/2020 V/v phê chuẩn Tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019
Lượt xem: 253
Tải về
62/NQ-HĐND 15/07/2020 V/v phê chuẩn phương án sử dụng nguồn tăng thu ngân sách huyện năm 2019
Lượt xem: 238
Tải về
63/NQ-HĐND 15/07/2020 V/v thông qua điều chỉnh bổ sung quy hoạch sử dụng đất y tế huyện đến năm 2020
Lượt xem: 236
Tải về
64/NQ-HĐND 15/07/2020 V/v phê chuẩn cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021
Lượt xem: 256
Tải về
65/NQ-HĐND 15/07/2020 V/v miễn nhiệm Ủy viên UBND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 21016-2021
Lượt xem: 243
Tải về
66/NQ-HĐND 15/07/2020 V/v xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021
Lượt xem: 297
Tải về
67/NQ-HĐND 15/07/2020 V/v phê chuẩn chương trình giám sát năm 2021 của HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021
Lượt xem: 303
Tải về
1234