image banner
Loại văn bản
Tổng số: 8
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
03-QĐ/HU 09/11/2022 Quy định của BTV Huyện ủy v/v kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở
Lượt xem: 199
Tải về
09-QĐ/HU 02/12/2019 Quy định của BTV Huyện ủy về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở
Lượt xem: 576
Tải về
08-QĐ/HU 31/10/2019 Quy định về tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý
Lượt xem: 1253
Tải về
07-QĐ/TU 26/08/2019 Quy định về việc đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ
Lượt xem: 382
Tải về
06-QĐi/HU 20/11/2018 Quy định số 06-QĐi/HU ngày 20/11/2018 của BTV Huyện ủy v/v kiểm điểm đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với TCĐ, ĐV và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý trong hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở
Lượt xem: 620
Tải về
05-QĐ/HU 08/01/2018 Quy định đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các phòng, ban, ngành, MTTQ, các đoàn thể CT-XH huyện; đảng bộ xã, thị trấn và đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện uỷ
Lượt xem: 542
Tải về
04-QĐ/HU 08/01/2018 Quy định về việc đánh giá, xếp loại cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp
Lượt xem: 571
Tải về
03-QĐ/HU 15/01/2018 Quy định về chế độ báo cáo Ban Thường vụ, Thường trực Huyện uỷ
Lượt xem: 1388
Tải về