Tổng số: 215
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
02/KH-TP 24/06/2022 v/v kiểm tra công tác Tư pháp năm 2022 tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện
Lượt xem: 18
Tải về
18/HĐGDQPAN-QS 28/06/2022 v/v rà soát danh sách đối tượng 4 bồi dưỡng kiến thức QPAN 2022
Lượt xem: 17
Tải về
49/QĐ_BCH 14/06/2022 v/v thành lập khung cán bộ cơ quan Ban Chỉ huy quân sự huyện hướng dẫn, giúp các phòng, ban, ngành, MTTQ, đoàn thể xây dựng văn kiện Khối B
Lượt xem: 20
Tải về
29/CV-LĐTBXH 17/06/2022 Về việc triển khai Thông tư số 07/2022/TT- BLĐTBXH ngày 06/5/2022 của Bộ LĐTB&XH
Lượt xem: 38
Tải về
05/TP 11/05/2022 V/v phối hợp thực hiện công tác điều tra
Lượt xem: 74
Tải về
03/TP 10/05/2022 V/v báo cáo kết quả công tác PBGDPL và chỉ số B1 6 tháng đầu năm 2022
Lượt xem: 51
Tải về
16/CV-LĐTBXH 06/05/2022 v/v rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh năm 2022.
Lượt xem: 51
Tải về
05/KH-BTSQS 15/04/2022 v.v khám sức khỏe tuyển sinh quân sự năm 2022
Lượt xem: 49
Tải về
10/CV-LĐTBXH 21/03/2022 v.v thực hiện công tác điều dưỡng đối với người có công với cách mạng năm 2022
Lượt xem: 45
Tải về
01/KH-TP 03/03/2022 v.v Tổ chức thực hiện phong trào thi đua Ngành Tư pháp huyện Xuân Trường năm 2022
Lượt xem: 52
Tải về
12345678910...