image banner
Loại văn bản
Tổng số: 155
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1225/QĐ-UBND 09/04/2024 v/v phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2024-2025
Lượt xem: 23
Tải về
47/KH-UBND 05/04/2024 v/v thực hiện nhiệm vụ phổ cập giáo dục, xoá mù chữ năm 2024
Lượt xem: 13
Tải về
6713/QĐ-UBND 20/12/2023 v/v công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2023
Lượt xem: 43
Tải về
4760/QĐ-UBND 13/10/2023 v/v thành lập Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2023 huyện Xuân Trường
Lượt xem: 60
Tải về
92/KH-UBND 26/09/2023 v/v tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023
Lượt xem: 63
Tải về
701/UBND-GD&ĐT 19/09/2023 v/v thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm học 2023-2024
Lượt xem: 83
Tải về
65/KH-UBND 23/06/2023 v/v triển khai thực hiện Chương trình "Đẩy mạnh các hoạt động phục vụ học tập suốt đời trong thư viện, trung tâm văn hóa đến năm 2030" trên địa bàn huyện Xuân Trường
Lượt xem: 39
Tải về
1045/QĐ-UBND 14/04/2023 v/v phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2023-2024
Lượt xem: 94
Tải về
145/QĐ-UBND 16/01/2023 v/v công nhận các xã ,thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xoá mù chữ năm 2022
Lượt xem: 127
Tải về
15/QĐ-UBND 03/01/2023 v/v Thành lập Đoàn kiểm tra, đánh giá, xếp loại "Cộng đồng học tập" cấp xã năm 2022
Lượt xem: 127
Tải về
12345678910...

 

Bản quyền thuộc UBND huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định

Địa chỉ: Thị trấn Xuân Trường, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định

Điện thoại: (0228)8870699.

Email nhận thư từ tỉnh: ubndhuyenxuantruong-namdinh@chinhphu.vn

Email nhận thư trong huyện: vpxuantruong.xtg@namdinh.gov.vn

 

                     image banner