Tổng số: 321
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
21/01/2022 Quyết định thành lập trạm y tế lưu động các xã, thị trấn (18 xã, thị trấn)
Lượt xem: 46
Tải về
16/TB-UBND 19/01/2022 về Kết luận của đ/c Trần Văn Vỵ - Phó Chủ tịch UBND huyện Xuân Trườngtại Hội nghị về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19
Lượt xem: 24
Tải về
13/UBND-VP7 10/01/2022 v.v tra cứu Công điện số 22/CĐ-BYT ngày 05/01/2022 (Đính kèm Công điện)
Lượt xem: 36
Tải về
34/TB-BCĐ 07/01/2022 v.v phân công nhiệm vụ thành viên Ban chỉ đạo VSATTP huyện
Lượt xem: 34
Tải về
23/QĐ-UBND 07/01/2022 V/v kiện toàn Ban chỉ đạo vệ sinh an toàn thực phẩm huyện
Lượt xem: 31
Tải về
02/UBND-VP7 05/01/2022 v.v tra cứu Nghị quyết số 168/NQ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ (Đính kèm Nghị quyết)
Lượt xem: 33
Tải về
9478/QĐ-UBND 30/12/2021 v.v thành lập Ban quản lý cơ sở thu dung, điều trị Covid-19 huyện (cơ sở tại Trường Mầm non khu B - xã Xuân Phú)
Lượt xem: 19
Tải về
08/UBND-VP 04/01/2021 v.v trích xuất, tổng hợp dữ liệu phục vụ tiêm chủng
Lượt xem: 24
Tải về
11/QĐ-UBND 04/01/2022 v.v bổ sung thành viên Ban quản lý cơ sở cách ly tập trung phòng, chống dịch COVID-19
Lượt xem: 22
Tải về
284/TB-UBND 31/12/2021 về Kết luận của đ/c Phó Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị ngày 30/12/2021
Lượt xem: 36
Tải về
12345678910...