Tổng số: 176
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
74/TB-UBND 13/06/2022 về kết luận của đ/c Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị làm việc với các ngành liên quan về quản lý hoạt động khu công viên tượng đài Trường Chinh
Lượt xem: 47
Tải về
41/KH-BCĐ 31/05/2022 về hoạt động của BCĐ chuyển đổi số tỉnh Nam Định năm 2022
Lượt xem: 14
Tải về
79/QĐ-BCĐ 25/05/2022 v/v ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số huyện Xuân Trường
Lượt xem: 49
Tải về
58/KH-UBND 01/06/2022 v/v Tổ chức các hoạt động Ngày Gia đình Việt Nam (28/6)
Lượt xem: 26
Tải về
2882/QĐ-UBND 27/05/2022 V/v kiện toàn Ban Quản lý di tích quốc gia đặc biệt Chùa Keo Hành Thiện, xã Xuân Hồng, huyện Xuân Trường
Lượt xem: 44
Tải về
56/KH-UBND 19/05/2022 v/v Triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 15/10/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh, Kế hoạch số 122/KH-UBND ngày 22/10/2021 của UBND tỉnh về chuyển đổi số tỉnh Nam Định đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Lượt xem: 21
Tải về
2838/QĐ-UBND 19/05/2022 v/v kiện toàn và đổi tên Ban chỉ đạo chính quyền điện tử huyện Xuân Trường
Lượt xem: 51
Tải về
45/KH-UBND 12/04/2022 v.v Thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 trên địa bàn huyện Xuân Trường
Lượt xem: 25
Tải về
35/KH-UBND 31/03/2022 v.v triển khai thực hiện "Chương trình chuyển đổi số ngành thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" trên địa bàn huyện Xuân Trường
Lượt xem: 54
Tải về
34/KH-UBND 24/03/2022 v.v Thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới (giai đoạn 2021-2030)
Lượt xem: 56
Tải về
12345678910...