image banner
Loại văn bản
Tổng số: 209
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
128/UBND-VHTT 22/03/2023 v/v xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước năm 2023
Lượt xem: 23
Tải về
49/TB-UBND 20/03/2023 về kết luận của đ/c Phó Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị ngày 17/3/2023
Lượt xem: 14
Tải về
455/QĐ-UBND 14/03/2023 V/v bổ sung, thay thế thành viên Ban chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa huyện Xuân Trường
Lượt xem: 22
Tải về
454/QĐ-UBND 14/03/2023 v/v kiện toàn Nhóm quản lý, điều hành Tổ công nghệ số cộng đồng huyện Xuân Trường
Lượt xem: 21
Tải về
37/KH-UBND 13/03/2023 v/v tổ chức phát động tháng hoạt động thể dục, thể thao cho mọi người và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2023
Lượt xem: 52
Tải về
438/QĐ-UBND 09/03/2023 v/v bổ sung, thay thế thành viên các Tổ công tác đôn đốc, kiểm tra giám sát việc thực hiện Đề án đẩy mạnh vận động thực hiện NSVM trong việc cưới, việc tang, lễ hội và mừng thọ trên địa bàn huyện Xuân Trường
Lượt xem: 38
Tải về
437/QĐ-UBND 09/03/2023 v/v kiện toàn Ban chỉ đạo Đề án đẩy mạnh vận động thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và mừng thọ trên địa bàn huyện
Lượt xem: 26
Tải về
19/QĐ-BCĐ 09/03/2023 V/v bổ sung, thay thế thành viên Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số huyện Xuân Trường
Lượt xem: 15
Tải về
436/QĐ-UBND 09/03/2023 v/v kiện toàn Ban chỉ đạo về chuyển đổi số huyện Xuân Trường
Lượt xem: 26
Tải về
117/KH-UBND 16/12/2022 về chuyển đổi số huyện Xuân Trường năm 2023
Lượt xem: 57
Tải về
12345678910...