image banner
Loại văn bản
Tổng số: 236
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
108/UBND-VHTT 22/02/2024 v/v tăng cường công tác quản lý lễ hội
Lượt xem: 10
Tải về
102/UBND-VHTT 21/02/2024 v/v đảm bảo nếp sống văn minh,an toàn, tiết kiệm trong các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo dịp Lễ hội xuân năm 2024
Lượt xem: 16
Tải về
12/KH-UBND 19/01/2024 về truyền thông chính sách trên địa bàn huyện Xuân Trường năm 2024
Lượt xem: 32
Tải về
13/KH-UBND 26/01/2024 v/v tổ chức Hội khỏe Phù Đổng huyện Xuân Trường lần thứ VII năm 2024
Lượt xem: 23
Tải về
274/QĐ-UBND 26/01/2024 v/v thành lập Ban tổ chức Hội khỏe Phù Đổng huyện Xuân Trường lần thứ VII năm 2024
Lượt xem: 23
Tải về
10/KH-UBND 16/01/2024 về chuyển đổi số huyện Xuân Trường năm 2024
Lượt xem: 23
Tải về
100/QĐ-UBND 11/01/2024 v/v kiện toàn Bộ phận thường trực giúp việc BCĐ và các Tổ công tác đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Đề án đẩy mạnh vận động thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, mừng thọ và lễ hội trên địa bàn huyện
Lượt xem: 54
Tải về
76/QĐ-UBND 09/01/2024 v/v kiện toàn Ban chỉ đạo Đề án đẩy mạnh vận động thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và mừng thọ trên địa bàn huyện
Lượt xem: 40
Tải về
118/KH-UBND 29/12/2023 v/v thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính huyện Xuân Trường năm 2024
Lượt xem: 22
Tải về
874/UBND-VHTT 03/11/2023 V/v báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ về chuyển đổi số năm 2023
Lượt xem: 51
Tải về
12345678910...

 

Bản quyền thuộc UBND huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định
Địa chỉ: Thị trấn Xuân Trường, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định
Điện thoại: (0228)3886890.
Email nhận thư từ tỉnh: ubndhuyenxuantruong-namdinh@chinhphu.vn
Email nhận thư trong huyện: vpxuantruong.xtg@namdinh.gov.vn

 

                     image banner