Tổng số: 163
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
54/CV-BCĐ 21/01/2022 v.v đăng kí xây dựng các danh hiệu văn hóa
Lượt xem: 13
Tải về
06/KH-UBND 14/01/2022 v.v thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính huyện Xuân Trường năm 2022
Lượt xem: 30
Tải về
28/UBND-VHTT 12/01/2022 V/v triển khai mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II (TSLCD) trên địa bàn huyện
Lượt xem: 50
Tải về
98/KH-UBND 29/11/2021 v.v chuyển đổi số huyện Xuân Trường giai đoạn 2021-2025,định hướng đến năm 2030
Lượt xem: 66
Tải về
122/KH-UBND 22/10/2021 v/v thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 15/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số tỉnh Nam Định đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Lượt xem: 78
Tải về
87/KH-UBND 15/10/2021 v/v Hướng dẫn toàn dân tập luyện thể dục thểthao nâng cao sức khỏe, phát triển tầm vóc, thểlực, phòng, chống bệnh tật huyện Xuân Trường giai đoạn 2021-2025
Lượt xem: 63
Tải về
641/UBND-VHTT 18/10/2021 V/v đăng ký kết nối, xác thực thông tin công dân trong CSDLQG về dân cư
Lượt xem: 65
Tải về
Số liệu 06/10/2021 về việc sử dụng ứng dụng QLVBĐH, Dịch vụ công và Trang TTĐT các xã, thị trấn tháng 9/2021
Lượt xem: 70
Tải về
255/CV-BCĐ 06/10/2021 v/v bình xét, đề nghị công nhận các danh hiệu văn hóa
Lượt xem: 78
Tải về
81/KH-UBND 30/09/2021 v/v triển khai Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" trên địa bàn huyện Xuân Trường giai đoạn 2021-2030
Lượt xem: 87
Tải về
12345678910...