image banner
Loại văn bản
Tổng số: 560
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
26/TB-BCH 17/03/2023 v/v phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ huy PCTT&TKCN huyện và lãnh đạo các cơ quan,đơn vị phụ trách công tác PCTT&TKCN năm 2023
Lượt xem: 29
Tải về
24/TB-BCĐ 17/03/2023 v/v phân công nhiệm vụ thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật huyện
Lượt xem: 13
Tải về
478/QĐ-UBND 17/03/2023 v/v kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh động vật
Lượt xem: 19
Tải về
38/KH-UBND 14/03/2023 v/v tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu huyện Xuân Trường năm 2023
Lượt xem: 10
Tải về
09/UBND-VPĐP 15/03/2023 V/v đẩy mạnh xây dựng và đăng ký thẩm định khu dân cư NTM kiểu mẫu năm 2022
Lượt xem: 29
Tải về
11/UBND-VPĐP 15/03/2023 V/v rà soát đăng ký sản phẩm tham gia Chương trình OCOP năm 2023
Lượt xem: 18
Tải về
63/UBND-NN 20/02/2023 v/v triển khai thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai năm 2023
Lượt xem: 25
Tải về
45/UBND-NN 08/02/2023 v/v đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về sản xuất nông nghiệp
Lượt xem: 55
Tải về
144/QĐ-UBND 16/01/2023 V/v kiện toàn Đoàn kiểm tra liên ngành việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản trên địa bàn huyện Xuân Trường
Lượt xem: 54
Tải về
07/KH-UBND 12/01/2023 v/v Tổ chức phát động Tết trồng cây Xuân Quý Mão và trồng cây năm 2023
Lượt xem: 79
Tải về
12345678910...