image banner
Loại văn bản
Tổng số: 424
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
35/KH-UBND 06/03/2023 v/v tổ chức thực hiện các phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2023
Lượt xem: 22
Tải về
430/QĐ-UBND 08/03/2023 v/v kiện toàn thành viên các khối thi đua năm 2023
Lượt xem: 8
Tải về
429/QĐ-UBND 08/03/2023 v/v kiện toàn Hội đồng thi đua, khen thưởng huyện
Lượt xem: 10
Tải về
92/UBND-NV 08/03/2023 v/v triển khai CSDLCBCCVC của các đơn vị; kết nối, đồng bộ, chia sẻ với CSDLQG về CBCCVC
Lượt xem: 18
Tải về
01/TĐKDN 08/03/2023 Tiêu chí chấm điểm thi đua khối thi đua các doanh nghiệp
Lượt xem: 10
Tải về
103/UBND-VP8 02/03/2023 V/v thông báo các văn bản mới được ban hành
Lượt xem: 42
Tải về
26/KH-UBND 15/02/2023 v/v tổ chức thực hiện phong trào thi đua Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn huyện Xuân Trường
Lượt xem: 30
Tải về
17/TB-UBND 07/02/2023 v/v tuyển dụng công chức xã, thị trấn năm 2023
Lượt xem: 148
Tải về
13/KH-UBND 19/01/2023 v/v đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2023
Lượt xem: 85
Tải về
799/UBND-NV 30/12/2022 V/v bố trí Đội trưởng, Đội phó đội dân phòng tại thôn, xóm, tổ dân phố
Lượt xem: 91
Tải về
12345678910...