Tổng số: 398
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
297/UBND-NV 06/06/2022 Triển khai thực hiện tổng kết công tác Thi đua, khen thưởng năm học 2021 - 2022
Lượt xem: 13
Tải về
287/UBND-NV 02/06/2022 v/v đôn đốc nộp Báo cáo kết quả thực hiện công tác CCHC 6 tháng đầu năm 2022
Lượt xem: 42
Tải về
241/UBND-NV 09/05/2022 V/v cử công chức tham dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ đối với công chức làm công tác thống kê cấp xã năm 2022
Lượt xem: 40
Tải về
199/UBND-NV 14/04/2022 V/v biểu dương, khen thưởng đối với tập thể, cá nhân tiêu biểu,điển hình trong học tập, làm theo tư tưởng,đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Lượt xem: 51
Tải về
194/UBND-NV 07/04/2022 v.v rà soát, đăng ký nhu cầu dự thi nâng ngạch công chức,thăng hạng viên chức năm 2022
Lượt xem: 65
Tải về
41/KH-UBND 05/04/2022 v.v kiện toàn Trưởng thôn (xóm), Tổ trưởng Tổ dân phố trên địa bàn huyện Xuân Trường, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 116
Tải về
39/KH-UBND 05/04/2022 v.v Kiểm tra công tác CCHC nhà nước và công vụ,việc thực hiện công tác quản lý, sử dụng công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn năm 2022
Lượt xem: 65
Tải về
38/KH-UBND 05/04/2022 v.v thực hiện công tác Quản lý nhà nước về Thanh niên năm 2022
Lượt xem: 34
Tải về
190/UBND-NV 05/04/2022 v.v thực hiện việc chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức đợt1 năm 2022
Lượt xem: 63
Tải về
184/UBND-NV 31/03/2022 V/v đăng ký dự lớp Bồi dưỡng kiến thức QLNN
Lượt xem: 68
Tải về
12345678910...