image banner
Loại văn bản
Tổng số: 411
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
685/UBND-NV 16/11/2022 v/v đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức năm 2022
Lượt xem: 88
Tải về
666/UBND-NV 10/11/2022 V/v chấm điểm thi đua đối với cơ quan tỉnh năm 2022
Lượt xem: 44
Tải về
649/UBND-NV 07/11/2022 v/v ban hành danh mục hồ sơ phục vụ chấm điểm CCHC
Lượt xem: 27
Tải về
4228/QĐ-UBND 04/11/2022 v/v thành lập Tổ thẩm định kết quả tự đánh giá, chấm điểm chỉ số CCHC của UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện
Lượt xem: 26
Tải về
4227/QĐ-UBND 04/11/2022 v/v Ban hành Bộ chỉ số đánh giá công tác cải cách hành chính đối với UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện
Lượt xem: 14
Tải về
113/HD-HĐTĐKT 04/11/2022 v/v tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022
Lượt xem: 40
Tải về
643/UBND-NV 04/11/2022 V/v tự đánh giá, chấm điểm xác định chỉ số CCHC năm 2022
Lượt xem: 20
Tải về
993/TB-UBND 27/10/2022 về Kết quả kiểm tra công tác CCHC nhà nước và công vụ,việc thực hiện công tác quản lý, sử dụng công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn năm 2022
Lượt xem: 47
Tải về
597/UBND-NV 19/10/2022 v/v thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU và Chỉ thị số 12-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác dân vận
Lượt xem: 19
Tải về
542/UBND-NV 26/09/2022 v/v thực hiện việc chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức đợt 2 năm 2022
Lượt xem: 133
Tải về
12345678910...