Tổng số: 181
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
11/KH-UBND 20/01/2022 v.v theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn huyện Xuân Trường năm 2022
Lượt xem: 19
Tải về
266/QĐ-UBND 20/01/2022 v.v công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021
Lượt xem: 19
Tải về
53/KH-HĐ 19/01/2022 về công tác Hội đồng PHPBGDPL huyện năm 2022
Lượt xem: 15
Tải về
10/KH-UBND 20/01/2022 về công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện Xuân Trường năm 2022
Lượt xem: 20
Tải về
07/KH-UBND 17/01/2022 về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 trên địa bàn huyện Xuân Trường
Lượt xem: 11
Tải về
03/KH-UBND 05/01/2022 v.v thực hiện công tác bồi thường nhà nước năm 2022
Lượt xem: 31
Tải về
01/KH-UBND 05/01/2022 về công tác tư pháp năm 2022 trên địa bàn huyện Xuân Trường
Lượt xem: 26
Tải về
1091/UBND-VP8 30/12/2021 v.v thông báo văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành
Lượt xem: 45
Tải về
110/KH-UBND 29/12/2021 về Công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn huyện Xuân Trường năm 2022
Lượt xem: 33
Tải về
109/KH-UBND 29/12/2021 v.v Kiểm tra việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn huyện Xuân Trường năm 2022
Lượt xem: 35
Tải về
12345678910...