image banner
Loại văn bản
Tổng số: 43
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
150/UBND-TTr 09/03/2022 v.v báo cáo các nội dung theo yêu cầu của Đoàn giám sát của Ủy ban Tư pháp
Lượt xem: 100
Tải về
17/KH-UBND 27/01/2022 về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022
Lượt xem: 125
Tải về
11/UBND-VP8 10/01/2022 v.v thông báo Danh mục VBQPPL thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần (Đính kèm VB liên quan)
Lượt xem: 116
Tải về
285/TB-UBND 31/12/2021 v.v giới thiệu chức vụ và chữ ký của Phó Chánh Thanh tra huyện Xuân Trường
Lượt xem: 134
Tải về
753/UBND-TTr 12/11/2021 v/v báo cáo nội dung kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2022
Lượt xem: 120
Tải về
749/UBND-T.Tr 11/11/2021 V/v kê khai tài sản, thu nhậphàng năm và kê khai bổ sung (Đính kèm Mẫu và Phụ lục)
Lượt xem: 125
Tải về
509/UBND-TTr 16/09/2021 V/v thực hiện kê khai tài sản, thu nhập lần đầu
Lượt xem: 275
Tải về
07/TTr-CV 23/03/2021 về việc thực hiện công khai bản kê khai tài sản, thu nhập
Lượt xem: 324
Tải về
05/TTr 05/03/2021 V/v hướng dẫn kê khai tài sản thu nhập lần đầu theo Nghị định số 130/2020/NĐ-CP
Lượt xem: 251
Tải về
PL 05/03/2021 Phụ lục I về mẫu bản kê khai và hướng dẫn việc kê khai tài sản, thu nhập lần đầu, kê khai hằng năm, kê khai phục vụ công tác cán bộ đi kèm Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ
Lượt xem: 292
Tải về
12345