image banner
Loại văn bản
Tổng số: 47
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
42/KH-UBND 29/03/2023 v/v kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023
Lượt xem: 149
Tải về
32/KH-UBND 24/02/2023 v/v Thực hiện Kết luận thanh tra số 2326/KL-TTCP ngày 29/12/2022 của Tổng Thanh tra Chính phủ về trách nhiệm của UBND tỉnh Nam Định trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng; công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản và quản lý, sử dụng đất tại tỉnh Nam Định
Lượt xem: 141
Tải về
16/KH-UBND 01/02/2023 v/v công tác phòng chống tham nhũng năm 2023
Lượt xem: 126
Tải về
04/KH-UBND 09/01/2023 v/v Phối hợp tổ chức tiếp công dân phục vụ các kỳ họp của Trung ương Đảng, Quốc hội và tỉnh năm 2023
Lượt xem: 115
Tải về
150/UBND-TTr 09/03/2022 v.v báo cáo các nội dung theo yêu cầu của Đoàn giám sát của Ủy ban Tư pháp
Lượt xem: 193
Tải về
17/KH-UBND 27/01/2022 về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022
Lượt xem: 245
Tải về
11/UBND-VP8 10/01/2022 v.v thông báo Danh mục VBQPPL thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần (Đính kèm VB liên quan)
Lượt xem: 233
Tải về
285/TB-UBND 31/12/2021 v.v giới thiệu chức vụ và chữ ký của Phó Chánh Thanh tra huyện Xuân Trường
Lượt xem: 221
Tải về
753/UBND-TTr 12/11/2021 v/v báo cáo nội dung kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2022
Lượt xem: 216
Tải về
749/UBND-T.Tr 11/11/2021 V/v kê khai tài sản, thu nhậphàng năm và kê khai bổ sung (Đính kèm Mẫu và Phụ lục)
Lượt xem: 215
Tải về
12345

 

Bản quyền thuộc UBND huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định
Địa chỉ: Thị trấn Xuân Trường, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định
Điện thoại: (0228)3886890.
Email nhận thư từ tỉnh: ubndhuyenxuantruong-namdinh@chinhphu.vn
Email nhận thư trong huyện: vpxuantruong.xtg@namdinh.gov.vn

 

                     image banner