image banner
Loại văn bản
Tổng số: 29
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
18/CCXT-TKTH 24/01/2022 v.v thông báo dân số trung bình năm 2021
Lượt xem: 161
Tải về
13/KH-BCĐ 09/03/2021 v/v Tổng điều tra kinh tế năm 2021
Lượt xem: 219
Tải về
54/QĐ-BCĐ 02/10/2020 Thành lập Tổ thường trực giúp việc BCĐ Tổng điều tra kinh tế và điều tra các cơ sở hành chính năm 2021
Lượt xem: 326
Tải về
4169/QĐ-UBND 01/10/2020 Quyết định thành lập BCĐ tổng điều tra kinh tế và Điều tra các cơ sở hành
Lượt xem: 261
Tải về
289/UBND-CCTK 02/07/2020 V/v điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ năm 2020
Lượt xem: 265
Tải về
23/BCĐ 08/04/2019 V/v tăng cường kiểm tra, giám sát công tác thu thập thông tin Tổng điều tra dân số và nhà ở trên địa bàn huyện
Lượt xem: 429
Tải về
105/UBND-TK 26/03/2019 v/v nộp báo cáo tài chính và báo cáo thống kê năm 2018
Lượt xem: 413
Tải về
20/BCĐ 25/03/2019 V/v Tổ chức Lễ ra quân Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
Lượt xem: 412
Tải về
16/BCĐ 20/03/2019 v/v tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
Lượt xem: 394
Tải về
04/TB-BCĐ 18/09/2018 V/v phân công nhiệm vụ thành viên BCĐ Tổng điều tra dân số và nhà ở huyện Xuân Trường năm 2019
Lượt xem: 431
Tải về
123