Tổng số: 19
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
38/QĐ-BCĐ 09/01/2022 V/v kết thúc khoanh vùng cách ly y tế để phòng chống dịch Covid-19
Lượt xem: 39
Tải về
33/KH-BCĐ 07/01/2022 v.v Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022
Lượt xem: 17
Tải về
352/QĐ-BCĐ 11/11/2021 V/v thành lập Đoàn kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chuẩn công nhận “Cơ quan (đơn vị) đạt chuẩn văn hóa” năm 2021
Lượt xem: 61
Tải về
57/CV-BĐD 21/07/2021 v/v phối hợp thực hiện cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, trả lương phục vụ hồi sản xuất
Lượt xem: 72
Tải về
40/CV-BCĐ 05/07/2021 v/v tăng cường kiểm tra, giám sát đôn đốc công tác thu thập thông tin tại địa bàn
Lượt xem: 71
Tải về
30/KH-BCĐ 29/04/2021 v/v kiểm tra công tác tổ chức Tháng hành động về An toàn - Vệ sinh lao động (AT-VSLĐ) và việc thực hiện các quy định của Luật AT-VSLĐ năm 2021
Lượt xem: 56
Tải về
26/QĐ-BCĐ 23/04/2021 v/v thành lập Tổ giúp việc thực hiện Kế hoạch “Phát động toàn dân tham gia phòng ngừa tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội”; “Phát động toàn dân tham gia quản lý, giáo dục, cảm hóa người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư”
Lượt xem: 65
Tải về
11/KH-BCĐ 09/03/2021 về công tác tuyên truyền Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021
Lượt xem: 119
Tải về
01-CV/BCĐ 09/09/2020 Công văn về Hưởng ứng Giải Báo chí toàn quốc về Xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ V- năm 2020
Lượt xem: 140
Tải về
31/KH-BCĐ 22/05/2020 Diễn tập phòng, chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn huyện Xuân Trường năm 2020
Lượt xem: 163
Tải về
12