Tổng số: 22
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
81/QĐ-BCĐ 10/06/2022 v/v thành lập Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số huyện Xuân Trường
Lượt xem: 23
Tải về
80/QĐ-BCĐ 09/06/2022 v/v Thành lập Tổ giúp việc thực hiện Đề án 1371 về"Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến giáo dục pháp luật, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở,giai đoạn 2021-2027"
Lượt xem: 15
Tải về
75/KH-BCĐ 16/05/2022 v/v phát động toàn dân hưởng ứng, chấp hành pháp luật,kỷ cương trong giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm về kinh tế-xã hội, quốc phòng -an ninh
Lượt xem: 27
Tải về
38/QĐ-BCĐ 09/01/2022 V/v kết thúc khoanh vùng cách ly y tế để phòng chống dịch Covid-19
Lượt xem: 70
Tải về
33/KH-BCĐ 07/01/2022 v.v Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022
Lượt xem: 93
Tải về
352/QĐ-BCĐ 11/11/2021 V/v thành lập Đoàn kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chuẩn công nhận “Cơ quan (đơn vị) đạt chuẩn văn hóa” năm 2021
Lượt xem: 84
Tải về
57/CV-BĐD 21/07/2021 v/v phối hợp thực hiện cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, trả lương phục vụ hồi sản xuất
Lượt xem: 114
Tải về
40/CV-BCĐ 05/07/2021 v/v tăng cường kiểm tra, giám sát đôn đốc công tác thu thập thông tin tại địa bàn
Lượt xem: 108
Tải về
30/KH-BCĐ 29/04/2021 v/v kiểm tra công tác tổ chức Tháng hành động về An toàn - Vệ sinh lao động (AT-VSLĐ) và việc thực hiện các quy định của Luật AT-VSLĐ năm 2021
Lượt xem: 86
Tải về
26/QĐ-BCĐ 23/04/2021 v/v thành lập Tổ giúp việc thực hiện Kế hoạch “Phát động toàn dân tham gia phòng ngừa tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội”; “Phát động toàn dân tham gia quản lý, giáo dục, cảm hóa người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư”
Lượt xem: 92
Tải về
123