Tổng số: 95
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
124/TB-UBND 29/04/2022 về kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp ngày ngày 29/4/2022 về đánh giá kết quả, tiến độ triển khai thực hiện Đề án 06
Lượt xem: 60
Tải về
139/UBND-VP6 14/04/2022 V/v triển khai thực hiện tín dụng đối với học sinh, sinh viên theo Quyết định số 05/2022/QĐ-TTg và Quyết định số 09/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Lượt xem: 31
Tải về
138/QĐ-UBND 17/01/2022 v.v công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định hết hiệu lực toàn bộ, hết hiệu lực một phần
Lượt xem: 60
Tải về
01/CT-UBND 06/01/2022 Về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm
Lượt xem: 82
Tải về
02/QC-UBND-UBMTTQ 31/12/2021 v.v phối hợp công tác giữa UBND huyện với Ủy ban MTTQ huyện nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 52
Tải về
01/CTr/BDVHU-UBND 31/12/2021 v.v phối hợp giữa Ban Dân vận Huyện ủy và UBND huyện về công tác dân vận giai đoạn 2021-2026
Lượt xem: 61
Tải về
110/UBND-VP2 24/08/2021 v/v khai thác, triển khai thực hiện Nghị quyết Phiên họp trực tuyến Chính phủ với các địa phương
Lượt xem: 96
Tải về
90/QĐ-CTHADS 25/05/2021 v/v ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TU ngày 27/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác THADS, thi hành án hành chính trên địa bàn tỉnh
Lượt xem: 111
Tải về
01/KH-BDVHU-UBND 29/04/2021 v/v thực hiện công tác phối hợp giữa Ban Dân vận Huyện ủy và UBND huyện năm 2021
Lượt xem: 65
Tải về
81-BS/HU 06/04/2021 Sao lục Thông báo số 147-TB/TU về việc phân công các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025 phụ trách đảng bộ huyện, thành phố, đảng bộ trực thuộc tỉnh
Lượt xem: 138
Tải về
12345678910