image banner
Loại văn bản
Tổng số: 153
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
625/QĐ-UBND 24/03/2023 v/v ban hành Quy chế hoạt động của Tổ công tác triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030
Lượt xem: 40
Tải về
560/QĐ-UBND 23/03/2023 V/v kiện toàn Tổ công tác, Tổ giúp việc triển Tổ công tác khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030
Lượt xem: 26
Tải về
31/TB-BCĐ 22/03/2023 v/v phân công nhiệm vụ thành viên Ban chỉ đạo phòng cháy chữa cháy huyện
Lượt xem: 6
Tải về
524/QĐ-UBND 22/03/2023 v/v kiện toàn Ban chỉ đạo phòng cháy và chữa cháy huyện Xuân Trường
Lượt xem: 6
Tải về
126/UBND-CA 21/03/2023 v/v tăng cường công tác đảm bảo ANTT trong các ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT
Lượt xem: 6
Tải về
103/UBND-CA 13/03/2023 v/v thực hiện Nghị định 104/2022/NĐ-CP và đẩy mạnh đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử
Lượt xem: 32
Tải về
78/UBND-CA 01/03/2023 v/v chấn chỉnh việc yêu cầu công dân xác nhận tình trạng cư trú khi thực hiện các thủ tục hành chính
Lượt xem: 51
Tải về
27/KH-UBND 17/02/2023 v/v tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2023
Lượt xem: 28
Tải về
35/UBND-CA 01/02/2023 v/v tăng cường công tác tuyên truyền và xây dựng phong trào toàn dân PCCC và CNCH năm 2023
Lượt xem: 56
Tải về
15/KH-UBND 30/01/2023 v/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới
Lượt xem: 31
Tải về
12345678910...