Tổng số: 128
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
968/QĐ-UBND 25/05/2022 v/v Ủy quyền cho Ủy ban nhân dân cấp huyện xét duyệt, công nhận các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục trên địa bàn đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh, trật tự" thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.
Lượt xem: 29
Tải về
2757/QĐ-UBND 29/04/2022 V/v bổ sung, thay thế thành viên Ban Thường trực Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh huyện Xuân Trường
Lượt xem: 52
Tải về
232/UBND-CA 29/04/2022 V/v tổ chức, hoạt động lực lượng dân phòng; PCCC chuyên ngành;cài đặt, sử dụng App"báo cháy 114"
Lượt xem: 34
Tải về
1041/QĐ-UBND 06/04/2022 V/v thành lập Tổ công tác, Tổ giúp việc Tổ công tác triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 -2025, tầm nhìn đến năm 2030
Lượt xem: 39
Tải về
210/UBND-CA 21/04/2022 v.v tăng cường cấp CCCD gắn chíp, tài khoản định danh điện tử
Lượt xem: 39
Tải về
1075/QĐ-UBND 14/04/2022 v.v ban hành Quy chế hoạt động của Tổ công tác triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030
Lượt xem: 26
Tải về
66/KH-TCTTKĐA 14/04/2022 v.v hoạt động của Tổ công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi sổ quốc gia năm 2022
Lượt xem: 36
Tải về
09/KH-UBND 19/01/2022 v.v Thực hiện nhiệm vụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2022
Lượt xem: 30
Tải về
52/UBND-CA 19/01/2022 V.v đẩy mạnh tuyên truyền cài đặt app báo cháy 114
Lượt xem: 32
Tải về
111/KH-UBND 29/12/2021 v.v Thực hiện nhiệm vụ công tác an ninh, trật tự năm 2022
Lượt xem: 95
Tải về
12345678910...