image banner
Loại văn bản
Tổng số: 219
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1064/HĐNVQS-QS 16/11/2022 v/v tăng cường nhiệm vụ tuyển quân năm 2023
Lượt xem: 28
Tải về
109/KH-HĐNVQS 12/10/2022 v/v khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2023
Lượt xem: 45
Tải về
92/KH-UBND 03/10/2022 v/v tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2023
Lượt xem: 71
Tải về
99/KH-HĐNVQS 05/09/2022 v/v phúc tra sơ tuyển nguồn công dân SSNN năm 2023
Lượt xem: 61
Tải về
74/KH-UBND 04/08/2022 v/v tuyển chọn, thành lập đội tuyển,luyện tập tham gia Hội thao Trung đội Dân quân cơ động, dân quân Pháo binh do Bộ CHQS tỉnh tổ chức
Lượt xem: 53
Tải về
91/KH-HĐGDQPAN 22/07/2022 v/v mở lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN cho đối tượng 4 năm 2022
Lượt xem: 67
Tải về
18/HĐGDQPAN-QS 28/06/2022 v/v rà soát danh sách đối tượng 4 bồi dưỡng kiến thức QPAN 2022
Lượt xem: 63
Tải về
49/QĐ_BCH 14/06/2022 v/v thành lập khung cán bộ cơ quan Ban Chỉ huy quân sự huyện hướng dẫn, giúp các phòng, ban, ngành, MTTQ, đoàn thể xây dựng văn kiện Khối B
Lượt xem: 68
Tải về
61/KH-UBND 14/06/2022 v/v Tổ chức Hội thao Trung đội Dân quân cơ động xã, thị trấn năm 2022
Lượt xem: 74
Tải về
3050/QĐ-UBND 14/06/2022 v/v thành lập Ban Chỉ đạo Hội thao Trung đội Dân quân cơ động xã, thị trấn năm 2022
Lượt xem: 80
Tải về
12345678910...