Tổng số: 213
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
18/HĐGDQPAN-QS 28/06/2022 v/v rà soát danh sách đối tượng 4 bồi dưỡng kiến thức QPAN 2022
Lượt xem: 17
Tải về
49/QĐ_BCH 14/06/2022 v/v thành lập khung cán bộ cơ quan Ban Chỉ huy quân sự huyện hướng dẫn, giúp các phòng, ban, ngành, MTTQ, đoàn thể xây dựng văn kiện Khối B
Lượt xem: 20
Tải về
61/KH-UBND 14/06/2022 v/v Tổ chức Hội thao Trung đội Dân quân cơ động xã, thị trấn năm 2022
Lượt xem: 37
Tải về
3050/QĐ-UBND 14/06/2022 v/v thành lập Ban Chỉ đạo Hội thao Trung đội Dân quân cơ động xã, thị trấn năm 2022
Lượt xem: 38
Tải về
2949/QĐ-UBND 06/06/2022 v/v thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Đề án "Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật,vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021-2027"
Lượt xem: 30
Tải về
59/KH-UBND 03/06/2022 v/v thực hiện Đề án "Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở, giai đoạn 2021-2027"
Lượt xem: 11
Tải về
1789/QĐ-UBND 25/04/2022 v/v kiện toàn Hội đồng cung cấp khu vực phòng thủ huyện Xuân Trường
Lượt xem: 30
Tải về
05/KH-BTSQS 15/04/2022 v.v khám sức khỏe tuyển sinh quân sự năm 2022
Lượt xem: 49
Tải về
1073/QĐ-UBND 14/04/2022 V/v Thành lập Tổ công tác thu hồi hồ sơ thương binh không bảo đảm tính pháp lý theo Kết luận thanh tra số 4502/KL-LĐTBXH của Bộ LĐTB&XH
Lượt xem: 46
Tải về
03/TB-TSQS 21/03/2022 v.v đăng ký tuyển sinh quân sự năm 2022
Lượt xem: 41
Tải về
12345678910...