Tổng số: 300
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
65/UBND-VP 25/01/2022 v.v phân công trực và báo cáo tình hình Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022
Lượt xem: 28
Tải về
112/KH-UBND 29/12/2021 v.v kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022
Lượt xem: 34
Tải về
880/UBND-VP 17/12/2021 v.v rà soát danh mục TTHC và DVC mức độ 3, 4 đang cung cấp trên Cổng cung cấp DVC trực tuyến, Hệ thống một cửa điện tử của tỉnh (Đính kèm phụ lục)
Lượt xem: 41
Tải về
6369/QĐ-UBND 01/12/2021 Về việc kiện toàn Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại UBND huyện Xuân Trường
Lượt xem: 36
Tải về
810/UBND-VP 29/11/2021 v.v thực hiện một số nhiệm vụ tại Trung tâm giao dịch hành chính 1 cửa huyện
Lượt xem: 81
Tải về
261/TB-UBND 29/11/2021 V/v thực hiện tiếp nhận, giải quyết dịch vụ công trực tuyến; thanh toán trực tuyến phí, lệ phí và trả kết quả TTHC bằng văn bản điện tử
Lượt xem: 38
Tải về
797/UBND-VP 26/11/2021 V/v trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri
Lượt xem: 98
Tải về
858/UBND-VP7 08/11/2021 V/v tăng cường ứng dụng CNTT trong thực thi công vụ
Lượt xem: 17
Tải về
738/UBND-VP 08/11/2021 V/v góp ý vào danh mục TTHC thực hiện nhận, trả kết quả giải quyết TTHC ở mức độ 3, 4 và bằng bản điện tử thay thế văn bản giấy
Lượt xem: 44
Tải về
681/UBND-VP 26/10/2021 V/v kiểm soát dịch bệnh đối với hoạt động vận tải hành khách công cộng
Lượt xem: 59
Tải về
12345678910...