Tổng số: 189
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
286/TB-UBND 31/12/2021 về kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị nghe báo cáo tiến độ và thống nhất biện pháp chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ cấp đổi GCNQSĐ nông nghiệp sau dồn điền đổi thửa
Lượt xem: 20
Tải về
04/TB-UBND 07/01/2022 v.v giới thiệu chức vụ và chữ ký của Trưởng phòng TN-MT huyện Xuân Trường
Lượt xem: 65
Tải về
877/UBND-TNMT 17/12/2021 V/v khai thác, hạ thấp cốt đất nông nghiệp
Lượt xem: 51
Tải về
6189/QĐ-UBND 18/11/2021 v/v phê duyệt kết quả lựa chọn đơn vị thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại xã Xuân Hòa, huyện Xuân Trường
Lượt xem: 68
Tải về
5891/QĐ-UBND 21/10/2021 Về việc kiện toàn Tổ công tác xử lý những trường hợp sử dụng đất không hợp pháp theo Hướng dẫn số 42/STNMTT-Tra ngày 09/01/2013 và Hướng dẫn số 1456/HD-STNMT ngày 01/7/2015 của Sở Tài nguyên &Môi trường tỉnh Nam Định
Lượt xem: 107
Tải về
232/TNMT 24/08/2021 v/v thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải lây nhiễm phát sinh trong quá trình xử lý thi hài nhiễm virut SARS-CoV-2 (Kèm theo Công văn 2369 của Sở TN&MT)
Lượt xem: 93
Tải về
227/TNMT 23/08/2021 v/v tăng cường quản lý chất thải để phòng chống dịch bệnh COVID-19
Lượt xem: 142
Tải về
2350/TB-STNMT 20/08/2021 v/v công bố địa chỉ, số điện thoại đường dây nóng của Sở Tài nguyên và Môi trường để tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân
Lượt xem: 112
Tải về
286/UBND-TNMT 02/07/2021 v/v thực hiện rà soát, lập danh mục hồ, ao, đầm không được san lấp (Đính kèm biểu thống kê)
Lượt xem: 89
Tải về
120-BS/HU 04/06/2021 Sao lục số 731/HĐBCQG-VP V/v hướng dẫn tổng kết cuộc bầu cử ĐBQH khoá XV và bầu cử ĐBHĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (có biểu mẫu kèm theo)
Lượt xem: 209
Tải về
12345678910...