image banner
Loại văn bản
Tổng số: 724
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
334-QĐ/HU 21/09/2023 Quyết định của BTV Huyện ủy v/v thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức diễn tập chiến đấu xã trong khu vực phòng thủ năm 2023
Lượt xem: 38
Tải về
93-KH/HU 20/09/2023 Kế hoạch của BTV Huyện ủy về tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các đoàn thể CT-XH và nhân dân trên địa bàn huyện năm 2023
Lượt xem: 26
Tải về
18-CT/HU 15/09/2023 Chỉ thị của BTV Huyện ủy về việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2024
Lượt xem: 38
Tải về
92-KH/HU 13/09/2023 Kế hoạch của BTV Huyện ủy về tổ chức các lớp bồi dưỡng, cấp nhật kiến thức đối với cán bộ diện BTV Huyện ủy quản lý và cán bộ dự nguồn quy hoạch các chức danh diện BTV Huyện ủy quản lý nhiệm kỳ 2025-2030 năm 2023
Lượt xem: 50
Tải về
439-BS/HU 07/09/2023 Sao lục Quyết định số 118-QĐ/TW về ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương
Lượt xem: 27
Tải về
91-KH/HU 06/09/2023 Kế hoạch của BTV Huyện ủy về thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm TTAT giao thông trong tình hình mới
Lượt xem: 19
Tải về
430-BS/HU 29/08/2023 Sao lục Thông báo số 350/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại HN trực tuyến toàn quốc triển khai thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030
Lượt xem: 44
Tải về
1040-CV/HU 25/08/2023 v/v chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025
Lượt xem: 104
Tải về
90-KH/HU 24/08/2023 Kế hoạch của BTV Huyện ủy về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý theo Quy định số 96-QĐ/TW của Bộ Chính trị
Lượt xem: 80
Tải về
429-BS/HU 23/08/2023 Sao lục Quy định số 117-QĐ/TW về xin lỗi và phục hồi quyền lợi của tổ chức đảng, đảng viên bị kỷ luật oan
Lượt xem: 54
Tải về
12345678910...

 

Bản quyền thuộc UBND huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định
Địa chỉ: Thị trấn Xuân Trường, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định
Điện thoại: (0228)3886890.
Email nhận thư từ tỉnh: ubndhuyenxuantruong-namdinh@chinhphu.vn
Email nhận thư trong huyện: vpxuantruong.xtg@namdinh.gov.vn

 

                     image banner