image banner
Loại văn bản
Tổng số: 238
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
01/TB-HĐND 28/02/2023 về kết quả kỳ họp thứ 9, HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 19
Tải về
37/CTr-BPC 28/12/2022 về công tác năm 2023 của Ban pháp chế HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 11
Tải về
50/NQ-HĐND 28/12/2022 v/v sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế hoạt động của Thường trực HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 53
Tải về
01/QC-TTHĐND-UBND 19/01/2023 v/v phối hợp hoạt động giữa Thường trực HĐND huyện và UBND huyện Xuân Trường nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 37
Tải về
17/KH-HĐND 23/12/2022 v/v Thực hiện chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2023
Lượt xem: 64
Tải về
40/NQ-HĐND 17/11/2022 v/v phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM huyện Xuân Trường năm 2022
Lượt xem: 106
Tải về
57/QĐ-HĐND 08/11/2022 V/v triệu tập kỳ họp thứ 7 - HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 82
Tải về
33/HĐND-VP 10/11/2022 v/v thay đổi thời gian Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 92
Tải về
15/KH-HĐND 24/10/2022 v/v Tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 của các Tổ đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 124
Tải về
31/TB-HĐND 24/10/2022 v/v dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 98
Tải về
12345678910...