image banner
Loại văn bản
Tổng số: 242
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
13/TB-ĐGS 07/08/2023 Lịch giám sát chuyên đề Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ trên địa bàn huyện từ năm 2021 đến năm 2023
Lượt xem: 70
Tải về
12/TB-HĐND 18/07/2023 về kết quả kỳ họp thứ 11 - HĐND huyện khoá XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 26
Tải về
09/TB-HĐND 23/06/2023 v/v giới thiệu chức vụ, chữ ký của Phó Chủ tịch HĐND huyện Xuân Trường khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 60
Tải về
07/TB-HĐND 07/06/2023 vvề Kết quả kỳ họp thứ 10 (kỳ họp chuyên đề) HĐND huyện khoá XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 93
Tải về
03/HĐND-VP 28/04/2023 v/v chuẩn bị nội dung phục vụ Hội nghị sơ kết công tác HĐND các cấp tỉnh Nam Định giữa nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 73
Tải về
01/TB-HĐND 28/02/2023 về kết quả kỳ họp thứ 9, HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 79
Tải về
37/CTr-BPC 28/12/2022 về công tác năm 2023 của Ban pháp chế HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 64
Tải về
50/NQ-HĐND 28/12/2022 v/v sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế hoạt động của Thường trực HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 110
Tải về
01/QC-TTHĐND-UBND 19/01/2023 v/v phối hợp hoạt động giữa Thường trực HĐND huyện và UBND huyện Xuân Trường nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 77
Tải về
17/KH-HĐND 23/12/2022 v/v Thực hiện chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2023
Lượt xem: 123
Tải về
12345678910...

 

Bản quyền thuộc UBND huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định
Địa chỉ: Thị trấn Xuân Trường, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định
Điện thoại: (0228)3886890.
Email nhận thư từ tỉnh: ubndhuyenxuantruong-namdinh@chinhphu.vn
Email nhận thư trong huyện: vpxuantruong.xtg@namdinh.gov.vn

 

                     image banner