image banner
Loại văn bản
Tổng số: 232
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
57/QĐ-HĐND 08/11/2022 V/v triệu tập kỳ họp thứ 7 - HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 37
Tải về
33/HĐND-VP 10/11/2022 v/v thay đổi thời gian Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 58
Tải về
15/KH-HĐND 24/10/2022 v/v Tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 của các Tổ đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 91
Tải về
31/TB-HĐND 24/10/2022 v/v dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 60
Tải về
29/TB-HĐND 10/10/2022 về mẫu chữ ký của Tổ trưởng, Tổ phó tổ đại biểu HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 59
Tải về
31/HĐND-VP 22/09/2022 v/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 594/NQ-UBTVQH15
Lượt xem: 50
Tải về
26/TB-DGS 16/09/2022 về lịch giám sát chuyên đề Công tác quản lý, sử dụng nguồn kinh phí cho hoạt động sự nghiệp văn hóa - thông tin, thể dục - thể thao trên địa bàn huyện giai đoạn 2019-2021
Lượt xem: 71
Tải về
19/BC-HĐND 27/06/2022 v/v tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 6, HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 66
Tải về
22/TB-HĐND 06/06/2022 v/v dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 6, HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 98
Tải về
12/KH-HĐND 06/06/2022 v/v Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 của Tổ đại biểu HĐND tỉnh và HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 72
Tải về
12345678910...