Tổng số: 208
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
18/CT-BPC 22/12/2021 v.v Giám sát năm 2022 của Ban Pháp chế HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 54
Tải về
28/NQ-HĐND 09/12/2021 v/v phê chuẩn Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2022 của HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 26
Tải về
27/NQ-HĐND 09/12/2021 V/v phê chuẩn Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 từ nguồn ngân sách địa phương huyện Xuân Trường
Lượt xem: 44
Tải về
25/NQ-HĐND 09/12/2021 V/v phê chuẩn Kế hoạch đầu tư công năm 2022 từ nguồn ngân sách địa phương huyện Xuân Trường
Lượt xem: 38
Tải về
26/NQ-HĐND 09/12/2021 V/v thông qua Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Xuân Trường
Lượt xem: 27
Tải về
24/NQ-HĐND 09/12/2021 V/v phê chuẩn phương án phân bổ dự toán thu, chi ngân sách huyện Xuân Trường năm 2022
Lượt xem: 31
Tải về
23/NQ-HĐND 09/12/2021 v.v thông qua Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2022 trên địa bàn huyện Xuân Trường
Lượt xem: 28
Tải về
13/TB-HĐND 14/12/2021 về kết quả kỳ họp thứ 4 - HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 25
Tải về
49/QĐ-HĐND 19/11/2021 V/v triệu tập kỳ họp thứ 4 - HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 39
Tải về
09/KH-HĐND 01/11/2021 v/v tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2021 của Tổ đại biểu HĐND tỉnh và HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 64
Tải về
12345678910...