image banner
Loại văn bản
Tổng số: 654
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
570/UBND-TCKH 24/06/2024 v/v công khai công tác quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành năm 2023
Lượt xem: 6
Tải về
31/TP 12/06/2024 v/v thông báo văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành
Lượt xem: 18
Tải về
1688/QĐ-UBND 23/04/2024 v/v thành lập Ban Chỉ đạo tổng kiểm kê tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý thuộc phạm vi quản lý của huyện Xuân Trường
Lượt xem: 68
Tải về
78/TB-UBND 10/04/2024 v/v Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương Quý I năm 2024
Lượt xem: 52
Tải về
990/QĐ-UBND 27/03/2024 v/v về việc phân bổ vốn sự nghiệp Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững của huyện Xuân Trường năm 2024
Lượt xem: 35
Tải về
109/KH-UBND 12/12/2023 về phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 huyện Xuân Trường
Lượt xem: 100
Tải về
273/BC-UBND 28/08/2023 về tình hình thực hiện công khai quyết toán NSNN năm 2022 huyện Xuân Trường
Lượt xem: 89
Tải về
264/BC-UBND 21/08/2023 về tình hình thực hiện công khai dự toán NSNN năm 2023 huyện Xuân Trường
Lượt xem: 72
Tải về
876/UBND-TCKH 03/11/2023 Về việc cung cấp số liệu phục vụ việc giao chỉ tiêu phát triển KTXH năm 2024
Lượt xem: 58
Tải về
702/UBND-TCKH 20/09/2023 v/v đôn đốc thanh toán, quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành
Lượt xem: 78
Tải về
12345678910...

 

Bản quyền thuộc UBND huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định

Địa chỉ: Thị trấn Xuân Trường, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định

Điện thoại: (0228)8870699.

Email nhận thư từ tỉnh: ubndhuyenxuantruong-namdinh@chinhphu.vn

Email nhận thư trong huyện: vpxuantruong.xtg@namdinh.gov.vn

 

                     image banner