image banner
Loại văn bản
Tổng số: 641
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
301/QĐ-UBND 24/02/2023 V/v công khai số liệu quyết toán vốn đầu tư theo niên độ năm 2022 huyện Xuân Trường
Lượt xem: 36
Tải về
300/QĐ-UBND 24/02/2023 V/v công khai số liệu phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành năm 2022 huyện Xuân Trường
Lượt xem: 34
Tải về
299/QĐ-UBND 24/02/2023 V/v công khai tình hình quản lý và sử dụng tài sản công trên địa bàn huyện Xuân Trường năm 2022
Lượt xem: 34
Tải về
5764/QĐ-UBND 23/12/2022 v/v công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 của huyện Xuân Trường
Lượt xem: 25
Tải về
38/UBND-TCKH 06/02/2023 v/v báo cáo số thu của đơn vị sự nghiệp công và quyết toán các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách
Lượt xem: 34
Tải về
27/QĐ-UBND 05/01/2023 Về việc phê duyệt phương án xử lý tài sản là vật chứng vụ án, tài sản của người bị kết án bị tịch thu được xác lập quyền sở hữu toàn dân
Lượt xem: 32
Tải về
718/UBND-TCKH 28/11/2022 V/v thực hiện thu nộp Quỹ phòng chống thiên tai năm 2022 và các năm trước
Lượt xem: 70
Tải về
479/VPUBND-VP6 21/10/2022 v/v thực hiện Thông tư số 61/2022/TT-BTC ngày 05/10/2022 của Bộ Tài chính
Lượt xem: 76
Tải về
285-BS/HU 21/09/2022 Sao lục Chương trình hành động số 24-CTr/TU của Tỉnh ủy Nam Định về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của BCHTW Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới
Lượt xem: 86
Tải về
485/UBND-TCKH 26/08/2022 v/v xây dựng dự toán NSNN năm 2023 và kế hoạch tài chính -ngân sách 03 năm 2023-2025
Lượt xem: 82
Tải về
12345678910...