Tổng số: 619
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
49/UBND-TCKH 19/01/2022 v.v yêu cầu báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2021
Lượt xem: 15
Tải về
906/UBND-TCKH 27/12/2021 v.v thu nộp quỹ phòng chống thiên tai
Lượt xem: 49
Tải về
262/TB-UBND 07/12/2021 v.v kết luận của đồng chí Phạm Đình Nghị - Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị giao chỉ tiêu Kế hoạch năm 2022
Lượt xem: 35
Tải về
546/UBND-TCKH 23/09/2021 v/v xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 từ nguồn cấp đất NS huyện (đính kèm biểu mẫu)
Lượt xem: 78
Tải về
5600/QĐ-UBND 09/09/2021 Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo thu Quỹ phòng chống thiên tai huyện Xuân Trường
Lượt xem: 155
Tải về
176/BC-UBND 15/12/2020 về tình hình thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020 và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021
Lượt xem: 65
Tải về
1520/QĐ-UBND 05/03/2021 v/v công khai số liệu tình hình phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành năm 2020 huyện Xuân Trường
Lượt xem: 67
Tải về
1511/QĐ-UBND 04/03/2021 v/v công khai tình hình quản lý và sử dụng tài sản công trên địa bàn huyện Xuân Trường năm 2020
Lượt xem: 108
Tải về
1519/QĐ-UBND 05/03/2021 về việc công khai số liệu quyết toán vốn đầu tư theo niên độ năm 2020 huyện Xuân Trường
Lượt xem: 70
Tải về
387/UBND-TCKH 13/08/2021 v/v Xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và kế hoạch tài chính - ngân sách 03 năm 2022-2024
Lượt xem: 119
Tải về
12345678910...