Tổng số: 628
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
310/UBND-TCKH 13/06/2022 v/v lập Kế hoạch thu nộp Quỹ phòng, chống thiên tai năm 2022 theo Nghị định số 78/2021/NĐ-CP ngày 01/8/2021của Chính phủ
Lượt xem: 30
Tải về
312/UBND-TCKH 13/06/2022 v/v thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo Nghị định 167/2017/NĐ-CP và Nghị định 67/2021/NĐ-CP
Lượt xem: 34
Tải về
200/TTr-UBND 11/12/2020 V/v đề nghị phê chuẩn phương án phân bổ dự toán thu, chi ngân sách huyện Xuân Trường năm 2021
Lượt xem: 39
Tải về
19/KH-UBND 17/02/2022 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán NSNN năm 2022
Lượt xem: 22
Tải về
546/QĐ-UBND 28/02/2022 V.v công khai số liệu phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành năm 2021 huyện Xuân Trường
Lượt xem: 97
Tải về
547/QĐ-UBND 28/02/2022 V.v công khai số liệu quyết toán vốn đầu tư theo niên độ năm 2021 huyện Xuân Trường
Lượt xem: 80
Tải về
548/QĐ-UBND 28/02/2022 V.v công khai tình hình quản lý và sử dụng tài sản công trên địa bàn huyện Xuân Trường năm 2021
Lượt xem: 56
Tải về
73/UBND-TCKH 27/01/2022 V/v báo cáo số thu của đơn vị sự nghiệp công và quyết toán các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách
Lượt xem: 56
Tải về
72/UBND-TCKH 27/01/2022 v.v triển khai thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu trong công tác quản lý, sử dụng tài sản công
Lượt xem: 74
Tải về
71/UBND-TCKH 27/01/2022 V/v thực hiện mức thu dịch vụ trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô trên địa bàn huyện
Lượt xem: 88
Tải về
12345678910...