image banner
Loại văn bản
Tổng số: 51
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
36/KH-UBND 04/04/2022 V.v Thực hiện Chỉ thị 06-CT/HU ngày 11/02/2022 của BTVHU về tiếp tục tăng cường lãnh đạo công tác QLNN về đất đai theo NQ17-NQ/TU,KL43-KL/TU của BCH Đảng bộ tỉnh và NQ29-NQ/HU của BCH Đảng bộ huyện
Lượt xem: 115
Tải về
370/UBND-TNMT 10/08/2021 v/v lập kế hoạch sử dụng đất năm 2022 (Đính kèm các biểu liên quan)
Lượt xem: 279
Tải về
287/UBND-TNMT 02/07/2021 v/v chấn chỉnh việc giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai
Lượt xem: 181
Tải về
80/NQ-HĐND 29/04/2021 v/v thông qua quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định
Lượt xem: 259
Tải về
80/TB-UBND 19/03/2021 về chỉ tiêu được phép sử dụng đất để thực hiện các công trình, dự án năm 2021 của xã Xuân Tân
Lượt xem: 191
Tải về
79/TB-UBND 19/03/2021 về chỉ tiêu được phép sử dụng đất để thực hiện các công trình, dự án năm 2021 của xã Xuân Vinh
Lượt xem: 160
Tải về
78/TB-UBND 19/03/2021 về chỉ tiêu được phép sử dụng đất để thực hiện các công trình, dự án năm 2021 của xã Xuân Thượng
Lượt xem: 154
Tải về
77/TB-UBND 19/03/2021 về chỉ tiêu được phép sử dụng đất để thực hiện các công trình, dự án năm 2021 của xã Xuân Thủy
Lượt xem: 160
Tải về
76/TB-UBND 19/03/2021 về chỉ tiêu được phép sử dụng đất để thực hiện các công trình, dự án năm 2021 của xã Xuân Thành
Lượt xem: 189
Tải về
75/TB-UBND 19/03/2021 về chỉ tiêu được phép sử dụng đất để thực hiện các công trình, dự án năm 2021 của xã Xuân Tiến
Lượt xem: 146
Tải về
123456