Tổng số: 50
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
370/UBND-TNMT 10/08/2021 v/v lập kế hoạch sử dụng đất năm 2022 (Đính kèm các biểu liên quan)
Lượt xem: 147
Tải về
287/UBND-TNMT 02/07/2021 v/v chấn chỉnh việc giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai
Lượt xem: 92
Tải về
80/NQ-HĐND 29/04/2021 v/v thông qua quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định
Lượt xem: 113
Tải về
80/TB-UBND 19/03/2021 về chỉ tiêu được phép sử dụng đất để thực hiện các công trình, dự án năm 2021 của xã Xuân Tân
Lượt xem: 90
Tải về
79/TB-UBND 19/03/2021 về chỉ tiêu được phép sử dụng đất để thực hiện các công trình, dự án năm 2021 của xã Xuân Vinh
Lượt xem: 71
Tải về
78/TB-UBND 19/03/2021 về chỉ tiêu được phép sử dụng đất để thực hiện các công trình, dự án năm 2021 của xã Xuân Thượng
Lượt xem: 65
Tải về
77/TB-UBND 19/03/2021 về chỉ tiêu được phép sử dụng đất để thực hiện các công trình, dự án năm 2021 của xã Xuân Thủy
Lượt xem: 71
Tải về
76/TB-UBND 19/03/2021 về chỉ tiêu được phép sử dụng đất để thực hiện các công trình, dự án năm 2021 của xã Xuân Thành
Lượt xem: 54
Tải về
75/TB-UBND 19/03/2021 về chỉ tiêu được phép sử dụng đất để thực hiện các công trình, dự án năm 2021 của xã Xuân Tiến
Lượt xem: 46
Tải về
74/TB-UBND 19/03/2021 về chỉ tiêu được phép sử dụng đất để thực hiện các công trình, dự án năm 2021 của xã Xuân Tân
Lượt xem: 24
Tải về
12345