Tổng số: 23
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
907/UBND-NHCSXH 27/12/2021 v.v thực hiện giảm lãi suất cho vay các chương trình tín dụng chính sách theo Quyết định số 1990/QĐ-TTg ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ
Lượt xem: 40
Tải về
10/NHCS-KH 13/12/2021 v.v triển khai thực hiện đối chiếu, phân loại nợ của khách hàng năm 2021
Lượt xem: 49
Tải về
5887/QĐ-UBND 21/10/2021 V/v kiện toàn Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội huyện Xuân Trường
Lượt xem: 92
Tải về
83/KH-UBND 30/09/2021 V/v triển khai thực hiện Kế hoạch số 102/KH-UBND ngày 26/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội
Lượt xem: 69
Tải về
102/KH-UBND 26/08/2021 v/v triển khai thực hiện Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội
Lượt xem: 121
Tải về
03/2020/NQ-BĐD 14/07/2020 NQ phiên họp thường kỳ HĐQT Ngân hàng CSXH huyện
Lượt xem: 132
Tải về
3010/QĐ-UBND 13/07/2020 V/v kiện toàn Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH huyện
Lượt xem: 198
Tải về
2298/QĐ-UBND 05/05/2020 V/v kiện toàn Ban chỉ đạo vốn đầu tư Ngân hàng NN&PTNT huyện
Lượt xem: 146
Tải về
292/QĐ-UBND 10/02/2020 V/v kiện toàn Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội huyện Xuân Trường
Lượt xem: 195
Tải về
04/NQ-BĐD 17/01/2020 về phiên họp thường kỳ HĐQT Ngân hàng CSXH huyện Xuân Trường
Lượt xem: 184
Tải về
123