image banner
Loại văn bản
Tổng số: 27
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
433/UBND-NHCS 09/08/2022 V/v hỗ trợ lãi suất theo Nghị định sô 36/2022/NĐ-CP ngày 30/5/2022 của Chính phủ
Lượt xem: 99
Tải về
65/KH-UBND 24/06/2022 v/v tổ chức tổng kết 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ trên địa bàn huyện Xuân Trường
Lượt xem: 119
Tải về
3095/QĐ-UBND 21/06/2022 V/v thành lập Ban chỉ đạo tổ chức tổng kết 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định 78/2002/NĐ/CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ trên địa bàn huyện Xuân Trường
Lượt xem: 143
Tải về
204/UBND-NHCS 18/04/2022 v/v triển khai các chương trình cho vay ưu đãi qua NHCSXH theo Nghị quyết số11/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển KT-XH
Lượt xem: 109
Tải về
907/UBND-NHCSXH 27/12/2021 v.v thực hiện giảm lãi suất cho vay các chương trình tín dụng chính sách theo Quyết định số 1990/QĐ-TTg ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ
Lượt xem: 173
Tải về
10/NHCS-KH 13/12/2021 v.v triển khai thực hiện đối chiếu, phân loại nợ của khách hàng năm 2021
Lượt xem: 175
Tải về
5887/QĐ-UBND 21/10/2021 V/v kiện toàn Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội huyện Xuân Trường
Lượt xem: 201
Tải về
83/KH-UBND 30/09/2021 V/v triển khai thực hiện Kế hoạch số 102/KH-UBND ngày 26/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội
Lượt xem: 174
Tải về
102/KH-UBND 26/08/2021 v/v triển khai thực hiện Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội
Lượt xem: 246
Tải về
03/2020/NQ-BĐD 14/07/2020 NQ phiên họp thường kỳ HĐQT Ngân hàng CSXH huyện
Lượt xem: 217
Tải về
123