image banner
Loại văn bản
Tổng số: 29
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
04/NQ-BĐD 11/10/2023 Nghị quyết phiên họp Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH huyện Xuân Trường quý III năm 2023
Lượt xem: 58
Tải về
3311/QĐ-UBND 29/05/2023 v/v bổ sung, thay thế thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Xuân Trường
Lượt xem: 131
Tải về
433/UBND-NHCS 09/08/2022 V/v hỗ trợ lãi suất theo Nghị định sô 36/2022/NĐ-CP ngày 30/5/2022 của Chính phủ
Lượt xem: 168
Tải về
65/KH-UBND 24/06/2022 v/v tổ chức tổng kết 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ trên địa bàn huyện Xuân Trường
Lượt xem: 198
Tải về
3095/QĐ-UBND 21/06/2022 V/v thành lập Ban chỉ đạo tổ chức tổng kết 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định 78/2002/NĐ/CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ trên địa bàn huyện Xuân Trường
Lượt xem: 243
Tải về
204/UBND-NHCS 18/04/2022 v/v triển khai các chương trình cho vay ưu đãi qua NHCSXH theo Nghị quyết số11/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển KT-XH
Lượt xem: 191
Tải về
907/UBND-NHCSXH 27/12/2021 v.v thực hiện giảm lãi suất cho vay các chương trình tín dụng chính sách theo Quyết định số 1990/QĐ-TTg ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ
Lượt xem: 273
Tải về
10/NHCS-KH 13/12/2021 v.v triển khai thực hiện đối chiếu, phân loại nợ của khách hàng năm 2021
Lượt xem: 263
Tải về
5887/QĐ-UBND 21/10/2021 V/v kiện toàn Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội huyện Xuân Trường
Lượt xem: 300
Tải về
83/KH-UBND 30/09/2021 V/v triển khai thực hiện Kế hoạch số 102/KH-UBND ngày 26/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội
Lượt xem: 252
Tải về
123

 

Bản quyền thuộc UBND huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định

Địa chỉ: Thị trấn Xuân Trường, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định

Điện thoại: (0228)8870699.

Email nhận thư từ tỉnh: ubndhuyenxuantruong-namdinh@chinhphu.vn

Email nhận thư trong huyện: vpxuantruong.xtg@namdinh.gov.vn

 

                     image banner