image banner
Loại văn bản
Kết luận của BTV Huyện ủy về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung quy định về công tác cán bộ
Số ký hiệu văn bản 10-KL/HU
Ngày ban hành 31/05/2022
Ngày hiệu lực 31/05/2022
Trích yếu nội dung Kết luận của BTV Huyện ủy về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung quy định về công tác cán bộ
Hình thức văn bản Kết luận của Huyện ủy
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Công tác Đảng
Người ký duyệt Bùi Văn Hảo
Tài liệu đính kèm KL10.signedm.pdf