v/v đôn đốc nộp Báo cáo kết quả thực hiện công tác CCHC 6 tháng đầu năm 2022
Số ký hiệu văn bản 287/UBND-NV
Ngày ban hành 02/06/2022
Ngày hiệu lực 02/06/2022
Trích yếu nội dung v/v đôn đốc nộp Báo cáo kết quả thực hiện công tác CCHC 6 tháng đầu năm 2022
Hình thức văn bản Công văn của UBND huyện
Lĩnh vực Nội Vụ
Người ký duyệt Đặng Ngọc Cường
Tài liệu đính kèm CV_287_NV.pdf