image banner
Loại văn bản
v/v dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 6, HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
Số ký hiệu văn bản 22/TB-HĐND
Ngày ban hành 06/06/2022
Ngày hiệu lực 06/06/2022
Trích yếu nội dung v/v dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 6, HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
Hình thức văn bản Văn bản HĐND huyện
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Hội Đồng Nhân Dân
Người ký duyệt Ngô Đức Hoàn
Tài liệu đính kèm TB_22_HDND.pdf