v/v phòng chống mưa, lũ
Số ký hiệu văn bản 01/CĐ-UBND
Ngày ban hành 11/06/2022
Ngày hiệu lực 11/06/2022
Trích yếu nội dung v/v phòng chống mưa, lũ
Hình thức văn bản Công điện của UBND huyện
Lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Người ký duyệt Vũ Tuấn Dương
Tài liệu đính kèm CĐK_01_UBND.pdf