về hoạt động của BCĐ chuyển đổi số tỉnh Nam Định năm 2022
Số ký hiệu văn bản 41/KH-BCĐ
Ngày ban hành 31/05/2022
Ngày hiệu lực 31/05/2022
Trích yếu nội dung về hoạt động của BCĐ chuyển đổi số tỉnh Nam Định năm 2022
Hình thức văn bản Văn bản Ban chỉ đạo
Lĩnh vực Văn hóa - Thông tin
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm Ke_hoach_hanh_dong_BCD_CDS.pdf