image banner
Loại văn bản
v/v lập Kế hoạch thu nộp Quỹ phòng, chống thiên tai năm 2022 theo Nghị định số 78/2021/NĐ-CP ngày 01/8/2021của Chính phủ
Số ký hiệu văn bản 310/UBND-TCKH
Ngày ban hành 13/06/2022
Ngày hiệu lực 13/06/2022
Trích yếu nội dung v/v lập Kế hoạch thu nộp Quỹ phòng, chống thiên tai năm 2022 theo Nghị định số 78/2021/NĐ-CP ngày 01/8/2021của Chính phủ
Hình thức văn bản Công văn của UBND huyện
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tài Chính - Kế hoạch
Người ký duyệt Vũ Tuấn Dương
Tài liệu đính kèm CV_310_UBND.pdf